Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Fərdi sahibkarların sığortaladığı əsas vəsaitlər barədə məlumat vergi orqanına təqdim edilməlidirmi?

Sığorta şirkəti hüquqi şəxslərin sığortaladığı əsas vəsaitlər barədə məlumatları hər rüb vergi orqanına təqdim edir. Bu tələb fərdi sahibkarların sığortalanmış əsas vəsaitlərinə də aiddirmi?