Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı prosedurlarının təkmilləşdirilməsi

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı prosedurlarının təkmilləşdirilməsi ölkədə biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.