Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Boş hesabatlar xəbərdarlıqdan sonra təqdim edilərsə, maliyyə sanksiyaları tətbiq olunacaqmı?

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi səhhətilə əlaqədar son iki rüb ərzində heç bir fəaliyyət göstərməyib və vergi orqanına hesabat təqdim etməyib. Boş hesabatlar xəbərdarlıqdan sonra təqdim edilərsə, maliyyə sanksiyaları tətbiq olunacaqmı? Suala İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin təmsilçisi Günel Bəhramqızı aydınlıq gətirir.