Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Bank hesabının bağlanması haqqında məlumat vergi orqanına neçə gün ərzində təqdim edilməlidir?

MMC-nin ləğvi ilə əlaqədar bank hesabının bağlanması üçün banka müraciət olunub. Bank hesabının bağlanması haqqında məlumatı vergi orqanına neçə gün ərzində təqdim etməlidir?