Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

ƏDV qeydiyyatının ləğvi zamanı ƏDV öhdəliyinin yaranması

ƏDV qeydiyyatında olan MMC ləğvi üçün vergi orqanına müraciət edib. MMC-nin sahibliyində mal qalığı yoxdur və əvvəlki dövrlər üzrə debitor borcları var. ƏDV qeydiyyatının ləğvi zamanı MMC-nin ƏDV öhdəliyi yaranacaqmı?