Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Qərar №– 91

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Qərar №– 91

Bakı şəhəri, 22 aprel 1998-ci il

Azərbaycan Respublikasının «Gömrük Məcəlləsi»nə və «Gömrük Tarifi haqqında» Qanununa uyğun olaraq gömrük tarifləri mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyinin artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin, ölkədə rəqabətədavamlı məhsulların istehsalının inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması və daxili bazarın qorunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin təqdim etdiyi və əlaqədar təşkilatlarla razılaşdırılmış «Gömrük rəsmiləşdirilməsi»nə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturası malların beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılsın.

3. Müəyyən edilsin ki, ixrac olunan mallar, onların növlərindən asılı olmayaraq gömrük ixrac rüsumuna cəlb olunmur.

4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının «Gömrük Tarifi haqqında» Qanununun 33-cü maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakılar gömrük idxal rüsumuna cəlb olunmur:

4.1. birgə müəssisənin nizamnamə fonduna xarici investorun əmanəti kimi və ya tamamilə xarici investora məxsus olan müəssisənin yaradılması üçün gətirilən əmlak;

4.2. xarici investisiya qoyulmuş müəssisələrin əcnəbi işçilərinin yalnız öz ehtiyacları üçün Azərbaycan Respublikasına gətirdikləri əmlak (respublikaya qoyulmuş investisiyanın dəyəri və miqdarı, habelə iş görənin arayışı gömrük orqanlarına təqdim olunmaqla);

4.3. Beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin hökumətlərinin, habelə dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlərə əsasən xarici hüquqi və fiziki şəxslərin ayırdıqları əvəzsiz maliyyə və texniki yardımları, qrantlar, kreditlər və borclar, həmçinin bu kreditlər və borclar hesabına həyata keçirilən layihələrdə Azərbaycan tərəfinin payı hesabına idxal olunan mallar;

4.4. təmənnasız paylanılması üçün humanitar yardım kimi fiziki şəxslər tərəfindən gətirilən mallar;

4.5. fövqəladə halların qarşısının alınması və bu halların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə maddi-texniki təchizat sisteminin yaradılması, seysmik-müşahidə məntəqələrinin və qəza-xilasetmə dəstələrinin yerləşdiriləcəyi bazaların təşkili və onların fəaliyyəti üçün Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Üzrə Dövlət Komissiyasının təsdiqedici sənədi əsasında idxal olunan xüsusi texniki vasitələr, avadanlıqlar, cihazlar, alətlər, komplektləşdirici məmulatlar, ehtiyat hissələri, ləvazimatlar və materiallar;

4.6. neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlərə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasına verilməsi nəzərdə tutulan əsas fondların, daşınar əmlakın və digər aktivlərin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna və ya hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərdə Azərbaycan Respublikasını təmsil edən hüquqi şəxslərə hər hansı şəkildə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlar;

4.7. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasportları və şəxsiyyət vəsiqələri blankları, onların fərdiləşdirilməsi, «Giriş-çıxış və qeydiyyat» idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin yaradılması və tətbiqi, əl-barmaq izlərinin, güllə və gilizlər üzərindəki izlərin müəyyən edilməsi üçün gətirilən avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və materiallar, polisə telefon zənglərinin qəbulu üzrə xüsusi «102» xidmətinə — Zəng Mərkəzi Sisteminə (ZMS) daxil olan avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və materiallar, dəniz səviyyəsindən 1300 metrdən hündürlükdə yerləşən dağlıq ərazilərdə turizm sahəsində olan investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün, ehtiyaclarını yerli xammal və materiallar hesabına ödəmək mümkün olmadıqda, layihə çərçivəsində idxal edilən mallar;

4.8. lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid, idxal gömrük rüsumundan azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur);

4.11. ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar avadanlıq və materiallar (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasına idxal olunan avadanlıq və materialların təsdiq olunmuş siyahısı gömrük orqanlarına təqdim edildiyi təqdirdə);

4.13. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və onun tabeliyində olan müəssisələr tərəfindən müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalar, avadanlıqlar və dəstləşdirici hissələr;

4.14. Xüsusi iqtisadi zonaya idxal edilən mallar (aksizli mallar istisna olmaqla);

4.15. milli yığma komandaların hazırlığı ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ölkəyə gətirilən idman avadanlığı, texnikası və malları;

4.15. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Taxıl Fonduna tədarük edilməsi məqsədi ilə idxal olunan taxıl və taxıl emalı məhsulları;

4.16. «Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsdiqedici sənədi əsasında idxal gömrük rüsumundan azad olunan elmi cihazların və avadanlıqların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİF MN) üzrə Siyahısı» təsdiq edilsin (əlavə olunur);

4.17. «Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumundan azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu (XİF MN) üzrə Siyahısı» təsdiq edilsin (əlavə olunur);

4.18. Beynəlxalq standartlara cavab verən su nəqliyyat vasitələrini istehsal edən strateji əhəmiyyətli sənaye müəssisələrinin tikintisi üçün layihə çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təsdiqedici sənədləri əsasında idxal olunan mal və avadanlıqlar (2014-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir);

4.19. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən alınan qeydiyyat şəhadətnamələri, sürücülük vəsiqələri, qeydiyyat nişanları, xidmətlə bağlı digər blanklar və büdcə vəsaiti hesabına idxal olunan avadanlıqlar.

4.20. İstehsal gücü gündə 5000 (beş min) ton klinker və ya ildə 2 (iki) milyon ton sement təşkil edən və APİ (American Petroleum İnstitute) standartlarına cavab verən quyu-tamponaj sementi istehsal edən sement zavodlarının tikintisi üçün layihə çərçivəsində idxal olunan mallar, materiallar və avadanlıqlar (2014-cü il yanvarın 1-dək qüvvədədir).

4.21. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun aktivlərində yerləşdirilməsi üçün idxal olunan qızıl.

4.22. «Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin təsdiqedici sənədləri əsasında, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə fəaliyyətinə xüsusi icazə verilmiş şəxslər tərəfindən gömrük rüsumlarından azad olunmaqla idxal edilən, alternativ və bərpa olunan enerji və ondan səmərəli istifadə edilməsi sahəsində tətbiq olunan qurğuların, onların istehsalı üçün avadanlıqların hissə və ləvazimatlarının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4.23. "Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təsdiqedici sənədinə əsasən, Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti olan hüquqi şəxs və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs tərəfindən gömrük rüsumlarından azad olunmaqla idxal edilən qurğuların, hissə və ləvazimatların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4.24. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il üzrə yanacaq-enerji balansına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin təsdiqedici sənədləri əsasında "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə elektrik enerjisinin istehsalı üçün idxal olunan mazut.

4.25. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmış Qaradağ Sənaye Parkında gəmiqayırma fəaliyyəti ilə məşğul olan sənaye parkının rezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin təsdiqedici sənədi əsasında həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün bütün növ malların idxalı - 2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətinə.

4.26. Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təsdiqedici sənədinə əsasən, DVB-T və DVB-T2 standartına uyğun rəqəmli televiziya yayımı üçün avadanlıqlar və onlara aid ötürücü anten fider sistemləri, həmçinin rəqəmli qəbuledici (çevirici) qurğular.

4.27. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il üzrə yanacaqenerji balansına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin təsdiqedici sənədləri əsasında “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə elektrik enerjisinin istehsalı üçün idxal olunan mazut.

4.28. “Velosiped istehsalı məqsədi ilə gömrük rüsumlarından azad olunmaqla idxal edilən ehtiyat hissələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4.29. “Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumlarından azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

4.30. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin təsdiqedici sənədlərinə əsasən, iri neft emalı zavodlarının yenidən qurulması layihələri çərçivəsində ölkəyə gətirilən avadanlıqlar və materiallar

5. Müəyyən edilsin ki, mənşə ölkəsindən asılı olmayaraq bu qərarın «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri» barədə əlavəsində göstərilən mallara idxal gömrük rüsumu onların Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Əmtəə Nomenklaturasına uyğun kodlar üzrə müvafiq dərəcələrlə, həmin əlavədə göstərilməyən digər mallara isə gömrük dəyərinin 15 faizi həcmində gömrük idxal rüsumu tətbiq olunur.

6. Müəyyən edilsin ki, dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların, hüquqi və fiziki şəxslərin xətti ilə təmənnasız paylanılması üçün humanitar yardım kimi gətirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsində, həmin malları gətirən humanitar təşkilatlar Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud qaydada qeydiyyatdan keçməsi barədə sənədi, digər hüquqi və fiziki şəxslər isə Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyasının razılığını gömrük orqanlarına təqdim etməlidirlər.

7. Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə azad ticarət və kooperasiya haqqında sazişlərində malların idxalına gömrük idxal rüsumunun qarşılıqlı surətdə tətbiq edilməməsi nəzərdə tutulduqda, idxal olunan mallara gömrük idxal rüsumu tətbiq edilmir.

8. Müəyyən edilsin ki, bu Qərarın 4.1; 4.2; 4.3 və 4.4 yarımbəndlərində göstərilən malların sərbəst tədavülə buraxılması üçün, həmin mallar yenidən bəyan olunmalı və gömrük idxal rüsumları ödənilməlidir. Əks təqdirdə, malları satanlara qarşı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülür.

Bu bəndin icrasına nəzarət Dövlət Gömrük Komitəsi, Ticarət Nazirliyi və Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi, büdcə təşkilatları üzrə isə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

9. İdxal əməliyyatları üzrə alınan gömrük rüsumlarının dövlət büdcəsinə tam həcmdə və vaxtında köçürülməsi Dövlət Gömrük Komitəsi və müvəkkil banklar tərəfindən təmin edilsin.

10. Dövlət Gömrük Komitəsi bu Qərarın icrası ilə əlaqədar müvafiq təlimatlar hazırlasın, Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdıraraq mövcud qaydada təsdiq etsin və zəruri tədbirlər həyata keçirsin.

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 16 iyun tarixli 62 nömrəli qərarı, həmin qərarın 9-cu bəndi istisna olmaqla və 1997-ci il 15 iyul tarixli 79 nömrəli qərarı, «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» 1998-ci il 5 avqust tarixli 167 nömrəli qərarının 1-ci bəndinin 5-ci və 6-cı abzasları və «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» 1998-ci il 30 oktyabr tarixli 218 nömrəli qərarının 1-ci bəndinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına aid olan hissələri qüvvəsini itirmiş hesab edilsin.

12. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
A. RASİZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc olunmuşdur (30 aprel 1998-ci il, №– 4, maddə 299).

5 avqust 1998-ci il tarixli, 167 nömrəli; 30 oktyabr 1998-ci il tarixli, 218 nömrəli; 27 fevral 1999-cu il tarixli, 25 nömrəli; 25 may 2000-ci il tarixli, 94 nömrəli; 6 iyul 2000-ci il tarixli, 112 nömrəli; 15 avqust 2000-ci il tarixli, 138 nömrəli; 7 sentyabr 2000-ci il tarixli, 164 nömrəli; 25 sentyabr 2000-ci il tarixli, 173 nömrəli; 26 sentyabr 2000-ci il tarixli, 174 nömrəli; 26 oktyabr 2000-ci il tarixli, 195 nömrəli; 12 aprel 2001-ci il tarixli, 80 nömrəli; 13 avqust 2001-ci il tarixli, 138 nömrəli; 15 aprel 2002-ci il tarixli, 65 nömrəli; 27 aprel 2002-ci il tarixli, 71 nömrəli; 31 yanvar 2005-ci il tarixli, 12 nömrəli; 1 fevral 2006-cı il tarixli, 31 nömrəli; 6 aprel 2006-cı il tarixli, 97 nömrəli; 26 iyul 2006-cı il tarixli, 185 nömrəli; 1 iyul 2008-ci il tarixli, 150 nömrəli; 25 iyul 2008-ci il tarixli, 168 nömrəli; 14 sentyabr 2009-cu il tarixli, 138 nömrəli; 15 sentyabr 2009-cu il tarixli, 140 nömrəli; 1 dekabr 2009-cu il tarixli, 186 nömrəli; 22 dekabr 2009-cu il tarixli, 196 nömrəli; 16 iyul 2010-cu il tarixli, 141 nömrəli; 13 dekabr 2010-cu il tarixli, 232 nömrəli; 25 yanvar 2011-ci il tarixli, 17 nömrəli; * 1 avqust 2011-ci il tarixli, 124 nömrəli; 24 yanvar 2012-ci il tarixli, 16 nömrəli; * 19 iyul 2012-ci il tarixli, 153 nömrəli; 19 oktyabr 2012-ci il tarixli, 239 nömrəli; 8 noyabr 2013-cü il tarixli, 323 nömrəli (dərc olunduğu gündən 30 gün sonra qüvvəyə minir); 25 aprel 2014-cü il tarixli, 112 nömrəli (Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 10 il müddətində qüvvədədir), 10 iyul 2015-ci il tarixli, 264 nömrəli (Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 7 (yeddi) il müddətində qüvvədədir)  Qərarlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yığımlarının miqdarı

1. Mal qəsmində Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla malların, o cümlədən müşayiət olunmayan baqajda, beynəlxalq poçt göndərişlərində keçirilən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların və yüklərin, həmçinin nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük dəyərinin 0,15 faizi miqdarında (10 ABŞ dollarından az olmayaraq), Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici neft şirkətləri arasında hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərə əsasən Azərbaycan Respublikasının payına düşən mənfəət karbohidrogenlərinin neft kəməri vasitəsilə ixracı üzrə isə hər bir yük gömrük bəyənnaməsi üçün ixrac olunan malın dəyərindən asılı olmayaraq 275 ABŞ dolları miqdarında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yığımları alınır.

2. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən qrant haqqında müqaviləyə (qərara) əsasən qrant kimi alınan maddi yardım, humanitar və texniki yardım məqsədi ilə, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi və onların heyət üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri, elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülməsi üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınmır.

3. Gömrük Yük Bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqi üçün sövdələşmə xarakterindən asılı olmayaraq 5 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla ödənc alınır.

4. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tranzit gömrük rejimi altında keçirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 ABŞ dolları, hər əlavə Tranzit Yük Bəyannamələri üçün 10 ABŞ dolları miqdarında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yığımları alınır.

5. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən (o cümlədən müvəqqəti gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə:

  • yük və minik avtomobilləri, mikroavtobus və avtobuslar üçün — 20 ABŞ dolları;
  • digər nəqliyyat vasitələri üçün 15 ABŞ dolları məbləğində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə uyğun olaraq manatla ödənc alınır.

6. Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtda və müəyyən edilmiş yerdən kənarda rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları ikiqat miqdarda alınır.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına 1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən və gömrük idxal rüsumuna cəlb olunmayan malların siyahısı

Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qrupları Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qruplarının adı və malların kodları
Qrup 25
Duz, kükürd, torpaq və daş, əhəng və sement-mal qruplarından yalnız 250100310; 250100510; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 250830; 2509; 2510; 2511; 251311; 251690910; 2518; 251990900; 2521; 2524; 2527; 2528; 252910; 253010 mal mövqeləri
Qrup 26
Filizlər, şlaklar və küllər
Qrup 27
Mineral yanacaq, neft və neft emalının məhsulları — mal qrupundan yalnız 270111; 270112; 270710900; 270720900; 2708; 271000210; 271000910; 271000990; 271210100; 271220; 2716 mal mövqeləri
Qrup 28
Qeyri-üzvi kimya məhsulları
Qrup 29
Üzvi kimya birləşmələri
Qrup 30
Əczaçılıq məhsulları
Qrup 34
Sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr, yuyucu maddələr, sürtkü materialları, sün`i hazır mumlar, şam və bənzəri məmulat, yapma pastaları, plastilin, diş həkimi üçün əsası gips olan birləşmələr — mal qrupundan yalnız 340211; 340213; 340490900; 340590100 mal mövqeləri
Qrup 35
Zülali maddələr, nişasta, yapışqanlar, mayalar (fermentlər) mal qrupundan yalnız 350520100—350520900350699 mal mövqeləri
Qrup 36
Partlayıcı maddələr, pirotexnik məmulatları, kibrit, pirofer xəlitələr, bəzi alışqan maddələr mal qrupundakı 3604; 3605 mal mövqelərindən başqa
Qrup 37
Foto və kino malları qrupundan yalnız 370210000 (rentgen aparatları üçün plyonka) mal mövqeyi
Qrup 38
Başqa kimyəvi məhsullar — mal qrupundakı 3805; 3819; 3820 mal mövqelərindən başqa
Qrup 39
Plastik kütlələr və onlardan hazırlanmış məmulatlar —mal qrupundan yalnız 390110100; 390110900; 390120000; 390210; 3903; 390410000; 390511; 390710; 390720; 390730000; 390740; 390810; 390940; 391110; 391220190; 391520; 391732350; 392010900; 392030000; 392113; 392119900; 392350100 mal mövqeləri
Qrup 40
Kauçuk və rezin məmulatı — mal qrupundan yalnız 400122000; 400129; 400211000; 400220; 400821900; 4010; 401130100; 401700110 mal mövqeləri
Qrup 44
Oduncaq və oduncaq məmulatı, ağac kömürü — mal qrupundan yalnız 4406 mal mövqeyi
Qrup 45
Mantar (tıxac) və ondan məmulatlar — mal qrupundan yalnız 450310000 mal mövqeyi
Qrup 47
Oduncaqdan və ya bitki mənşəli başqa lifli materiallardan kağız kütləsi, kağız və karton tullantıları və makulatura mal qrupundakı 4707 mal mövqeyindən başqa
Qrup 49
Nəşr olunmuş kitab, qəzet, reproduksiya və poliqrafiya sənayesinin digər məmulatları, əlyazmalar, makinada çap olunmuş mətnlər və planlar — mal qrupundan yalnız 4901; 4902; 4903; 4904; 4905 və 4906 mal mövqeləri
Qrup 51
Yun heyvanların nazik və qaba tükləri — mal qrupundan yalnız 510710100; 510720100 mal mövqeləri
Qrup 69
Odadavamlı kərpiclər, bloklar, lövhələr və analoji odadavamlı keramik materiallar — mal qrupundan yalnız 6902; 6903 mal mövqeləri
Qrup 70
Şüşə və şüşə məmulatı — mal qrupundan yalnız 7002; 7008; 7010; 701910100; 701910510 mal mövqeləri
Qrup 72
Qara metallar — mal qrupundan yalnız 7201 mal mövqeyi
Qrup 74
Mis və mis məmulatı mal qrupundakı 7412; 7417; 7418; 7419 mal mövqelərindən başqa
Qrup 75
Nikel və nikel məmulatı
Qrup 76
Alüminium və alüminium məmulatı — mal qrupundakı 7610; 7611; 7612; 7613; 7615; 7616 mal mövqelərindən başqa
Qrup 78
Qurğuşun və qurğuşun məmulatı
Qrup 79
Sink və sink məmulatı
Qrup 80
Qalay və qalay məmulatı
Qrup 81
Başqa adi metallar, metal keramika və onlardan hazırlanmış məmulatlar — mal qrupundakı yalnız 8101; 8102; 810890100 mal mövqeləri
Qrup 83
Qeyri-qiymətli metallardan digər mal mövqelərində göstərilməyən məmulatlar — mal qrupundan yalnız 8309 mal mövqeyi
Qrup 84
Nüvə reaktorları, qazanları, avadanlıq və mexaniki cihazları, onların hissələri — mal qrupundakı 841451900; 841510000; 841581900; 841720; 841810900; 841821—841829000; 841830910; 841830990; 841840910; 841840990; 841850; 841891000; 841899900; 842211000; 842310100; 842381500; 8450; 845210; 8469; 8470; 847110; 847120100—847120600; 847191400—847191900; 847199; 8472; 8473; 8476 mal mövqelərindən başqa
Qrup 85
Elektrik maşınları və avadanlığı, onların hissələri — mal qrupundakı 850710910; 850810; 8509; 8510; 8511; 8512; 8513; 8516; 851710; 851720; 851781100; 851810—851840100; 851840910—851850100; 8519; 8520; 8521; 8522; 8523; 8524; 852510900; 852520900; 852719000; 852721; 852731; 852732; 852739; 8528; 852910200—852910900; 8539; 854411900; 854419; 854419900; 854430900; 854511—854519900; 854590 mal mövqelərindən başqa
Qrup 86
Dəmir yolu lokomotivləri və vaqonları, tramvay, onların hissələri və ləvazimatı, dəmir yolu və tramvay şəbəkəsi üçün yol qurğuları
Qrup 87
Yerüstü (dəmir yolu və tramvay vasitələrindən başqa) nəqliyyat vasitələri — mal qrupundakı 8702; 8703; 8711; 8712; 8714 mal mövqelərindən başqa
Qrup 88
Uçuş aparatları, kosmik aparatları, onların hissələri
Qrup 89
Gəmi, qayıq və başqa üzən vasitələr mal qrupundakı 8903 mal mövqeyindən başqa
Qrup 90
Optik fotoqrafiya, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, yüksək dəqiqlikli, tibb və cərrahlıq cihazları və aparatları və onların hissələri, ləvazimatları 9004; 9006 mal mövqelərindən başqa
Qrup 93
Silah və sursatlar, onların hissələri — mal qrupundakı yalnız 9301; 9302; 9305; 9306 mal mövqeləri
Qrup 97
Sənət əsərləri, kolleksiya və əntiq əşyalar
İşlər müdiri
A. HACIYEV.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına 2 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən və gömrük dəyərinin 5 faizi həcmində gömrük idxal rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı

Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qrupları Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə malların nomenklaturasına uyğun mal qruplarının adı və malların kodları
Qrup 01
Canlı heyvanlar (damazlıq heyvanlar istisna olmaqla)
Qrup 10
Taxıl və dənli bitkilər
Qrup 11
Un və yarma sənayesi məhsulları, maya, nişasta, inulin, buğda özlüyü mal qrupundan yalnız 110813 mal mövqeyi
Qrup 13
Sellak, kütrələr, qatranlar və bitki şirələri və cövhərləri qrupundan yalnız 130220100; 130231000 mal mövqeləri
Qrup 15
Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar; onların parçalanmasından əmələ gələn məhsullar; hazırlanmış ərzaq piyləri; heyvan və bitki mənşəli mumlar mal qrupundan yalnız 151190910 mal mövqei
Qrup 25
Duz, kükürd, torpaq və daş, əhəng və sement — mal qrupundan yalnız 252010000; 252020 mal mövqeləri
Qrup 32
Aşılayıcı və boyayıcı cövhərlər, boyaq maddələri, rəng və laklar, taninlər və onlardan törəmələr, müxtəlif mastikalar, mürəkkəb (mətbəə rəngi) — mal qrupundan yalnız 3204; 320810; 320890100; 320890910 mal mövqeləri
Qrup 44
Oduncaq və oduncaq məmulatı, ağac kömürü, 4406 mal mövqeyindən başqa
Qrup 45
Mantar (tıxac) və ondan məmulatlar mal qrupundakı 450310000 mal mövqeyindən başqa
Qrup 48
Kağız, karton və onlardan düzəldilmiş, məmulat — mal qrupundakı 4803; 4810; 4814; 4817; 481810—481830000; 481920—481960000; 4820 mal mövqelərindən başqa
Qrup 51
Yun, heyvanların nazik və qaba tükləri — mal qrupundan yalnız 510130000 mal mövqeyi
Qrup 52
Pambıq — mal qrupundan yalnız 5203; 5205; 520614000; 520615; 520811900 mal mövqeləri
Qrup 53
Başqa bitki mənşəli toxuculuq lifləri, kağız lifi və ondan hazırlanmış parça
Qrup 54
Kimyəvi saplar
Qrup 55
Kimyəvi ştapel lifləri
Qrup 59
Hopdurulmuş və yeri təkrarən doldurulmuş toxuma materialları, bunlardan düzəldilmiş texniki məmulat — mal qrupundan yalnız 590210900; 591140000 mal mövqeləri
Qrup 68
Daş məmulatları, gips, sement, azbest, mika (slyuda) və bunlardan düzəldilmiş məmulatlar — mal qrupundan yalnız 680610; 6814 mal mövqeləri
Qrup 70
Şüşə və şüşə məmulatları qrupundan yalnız 7001; 7006; 7007; 702000100 mal mövqeləri
Qrup 71
Təbii və ya yetişdirmə mirvari, qiymətli və ya yarım-qiymətli daşlar, metallar, qiymətli metallarla örtülmüş metallar və bunlardan hazırlanmış məmulatlar — mal qrupundan yalnız 710210000 mal mövqeyi;
Qrup 72
Qara metallar (7201 mal möqei istisna olmaqla)
Qrup 73
Qara metallardan məmulatlar mal qrupundakı 7323 mal mövqeyindən başqa
Qrup 84
Nüvə reaktorları, qazanları, avadanlıq və mexaniki cihazları, onların hissələri mal qrupundan yalnız 847120100; 847120900; 847329000; 847330000 mal mövqeləri
Qrup 87
Yerüstü (dəmir yolu və tramvay vasitələrindən başqa) nəqliyyat vasitələri — mal qrupundan yalnız 870290110; 870290190 mal mövqeləri
İşlər müdiri
A. HACIYEV.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavə (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 27 fevral tarixli 25 nömrəli qərarının mətnində)

 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri

MDB dövlətlərin xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturasına uyğun malların kodu Malın adı İdxal rüsumlarının dərəcələri 1 ölçü vahidi üçün avro və ya gömrük dəyərinə görə faizlə
Qrup 01
010111000
Damazlıq heyvanlar
0
010210100
Cins iribuynuzlu heyvanlar
0
010310000
Cins donuz
0
010410100
Cins qoyun
0
010420100
Cins keçi
0
010511190
Cins damazlıq cücələri (çəkisi 185 q-dan artıq olmayanlar)
0
Qrup 04
040229110
Südəmər uşaqlar üçün çəkisi 500 q-dan artıq olmayan qablaşdırılmış süd
0
Qrup 05
0510
Əczaçılıq üçün heyvan mənşəli məhsullar
0
051110000
Bioloji preparatlar
0
051199500
İri buynuzlu heyvanların embrionları
0
Qrup 07
070110000
Kartof — əkin üçün:
mövsümi olaraq yalnız oktyabr-noyabr və fevral-mart ayları üzrə
0
qalan aylar üzrə
15%
071290110
Qarğıdalı — əkin üçün
0
071310100
Noxud — əkin üçün
0
071320100
Nuq — əkin üçün
0
071331100
«Winga mungo» növlü lobya — əkin üçün
0
071332100
Qırmızı kiçik lobya — əkin üçün
0
071333100
Adi lobya — əkin üçün
0
071339100
Digər lobya növləri — əkin üçün
0
071340100
Mərci — əkin üçün
0
071350100
Yem paxlaları — əkin üçün
0
071390100
Digər paxlalar — əkin üçün
0
Qrup 08
080520
Naringi:
mövsümi olaraq oktyabr-dekabr və yanvar-fevral ayları üzrə
1 kq üçün
0,1 avro
qalan aylar üzrə
15%
0807
Yemiş, qarpız
15%; 1 kq 0,1 avrodan az olmamaq şərtilə
0808
Alma, heyva, armud
15%; 1 kq 0,1 avrodan az olmamaq şərtilə
Qrup 09
0902
Çay
15%; 1 kq 0,5 avrodan az olmamaq şərtilə
Qrup 10
1001
Buğda
5%
100300100
Arpa — əkin üçün
0
100510—100510190
Qarğıdalı — əkin üçün
0
100610100
Düyü — əkin üçün
0
100700100
Darı hibridləri — əkin üçün
0
100830000
Bülbülotu toxumu
0
1008
Qarabaşaq
5%
100300900
Arpa
5%
Qrup 11
110720000
Qovrulmuş səməni
0
Qrup 12
12
Toxumlar, saman, furaj
0
121291
Şəkər çuğunduru
15%
Qrup 13
130220100
Quru pektin maddələri, petinatlar və pektatlar
5%
13023100
aqar-aqar
5%
Qrup 19
190110000
Uşaq yeməkləri qablaşdırılmış
0
190190110
Səməni cövhəri
5%
Qrup 22
2201—2202
Təbii mineral, qazlı və qazsız sular
15%;
1 litr üçün 0,25 avro-dan az olmamaq şərtilə
220300
Səməni pivəsi
1 litr üçün
0,1 avro
2204
Tündləşdirilmiş daxil olmaqla təbii üzüm şərabları (2209 mal mövqeyində göstəriləndən başqa)
1 litr üçün
1,3 avro
220410
Köpüklənən şərablar
1 litr üçün
1,3 avro
220410110
Şampan şərabı
1 litr üçün
1,5 avro
2205
Bitki və ya ətirli cövhər əlavə edilmiş vermutlar və digər təbii üzüm şərabları
1 litr üçün
1,0 avro
2206
Digər acıdılmış içkilər (alma şərabı, armud şərabı, bal içkisi)
1 litr üçün
1,0 avro
220710000
Tərkibində 80%-dən az spirt olmayan denaturlaşdırılmamış etil spirti
1 litr üçün
1 avro
220720000
Denaturlaşdırılmış hər hansı bir tərkibdə qatılaşdırılmış etil spirti və digər spirtlər
1 litr üçün
1 avro
220820
Üzüm şərabının distillə edilməsi nəticəsində və ya üzümün cecəsindən alınan tünd spirtli içkilər
1 litr üçün
1,3 avro
220820120
Konyak
1 litr üçün
2,0 avro
220830
Viski
1 litr üçün
2,0 avro
220840
Rom və tafiya
1 litr üçün
2,0 avro
220850
Cin və ardıc meyvəsindən hazırlanmış içki
1 litr üçün
2,0 avro
220860
Vodka
1 litr üçün
2,0 avro
220870
Likyorlar və şirin şirələr
1 litr üçün
2,0 avro
220890110; 220890190
Araq
1 litr üçün
2,0 avro
220890330; 220890390
Likyor istisna olmaqla gavalı, albalı və ya armud spirtli içkiləri
1 litr üçün
1,3 avro
220890410—220890780
Digər spirtli şirələr və içkilər
1 litr üçün
1,3 avro
220890910; 220890990
Tərkibində 80%-dən az spirt olan denaturlaşdırılmamış etil spirti
1 litr üçün
1 avro
Qrup 24
240220
Tütündən və ya onun əvəzedicilərindən hazırlanmış siqaretlər
1000 ədəd
üçün 1,2 avro
Qrup 25
250100310
Kimyəvi çevrilmələr üçün (natriumun və xlorun bölünməsi) sənayedə istifadə edilən duz
0
250100510
Denaturlaşdırılmış və ya sənaye məqsədləri üçün duz
0
250200000
Yanmamış pirit
0
250300
Kükürdün bütün növləri (sublimirilləşdirilmiş, hopdurulmuş və ya kolloidləşdirilmişdən başqa)
0
2504
Təbii qrafit
0
250510000
Kvarslı təbii qum (bütün növləri)
0
2506
Kvars (təbii qumdan başqa)
0
250700
Kaolin və kalsinləşdirilmiş və ya kalsinləşdirilməmiş digər kaolin gilləri
0
250830000
Odadavamlı gil
0
2510
Təbii kalsiy fosfatları (fosforitlər), alüminium-kalsiy fosfatları, fosfat təbaşiri
0
2511
Təbii bariy sulfatı (barit); kalsiumlaşdırılmış və ya kalsiumlaşdırılmamış təbii bariy karbonatı (viterit) (bariy oksidindən başqa)
0
252100000
Əhəng və sement istehsalı üçün əhəng flyusu
0
2528
Təbii boratlar və onların konsentratları
0
253010100
Perlit
0
Qrup 26
26
Filizlər və şlaklar
0
Qrup 27
271220000
Texniki parafin
5%
270900900
Yalnız xam neft-tranzit-mübadilə (svop) əməliyyatları üzrə
0
271121000
Təbii qaz
0
270111100
Antrosit
0
270112100
Kokslanan kömür
0
271000210
Uayt-spirit
0
271600000
Elektrik enerjisi
0
Qrup 28
28
Qeyri-üzvi kimya məhsulları
0
Qrup 29
29
Üzvi kimya birləşmələri
0
Qrup 30
30
Əczaçılıq məhsulları
0
3005
Pambıq, marlya, bint və analoji məmulatlar
5%
300640000
Diş üçün sement
5%
300650000
Sanitar sumkaları və ilk yardımın göstərilməsi üçün dərman yığımları
10%
300390100
Tərkibində yod və yodbirləşməsi olan dərman vasitələri
5%
Qrup 31
31
Gübrə
0
Qrup 32
321290390
Yalnız poliefir toz rəng
0
Qrup 36
3601
Barıt
5%
3602
Partlayıcı maddələr
0
Qrup 37
370110100
Tibbi, stomatoloji və ya baytarlıq məqsədləri üçün fotoplastinlər
0
370210000
Rentgen plyonkaları
0
Qrup 38
3801—3804
Başqa kimyəvi məhsullar
0
3808
İnsektisidlər, rodentisidlər, funksisidlər, herbisidlər və digər ziyanvericilərə qarşı preparatlar və ya məmulatlar
0
3809—3813
Rənglənmənin sürətləndiriciləri, metalik səthlərin təmizlənməsi üçün vasitələr, antidetonatorlar, kauçuk vulkanlaşdırma sürətləndiriciləri
0
381512000
Kimyəvi reaksiyaların katalizatorları
0
Qrup 39
390110100; 3901200000; 3902—3914; 392030000
Polimer materialları
0
3922—3924
Plastik məmulatlar
15% 1 kq 0,15 avrodan az olmamaq şərtilə
392330
Butulkalar
0
392350100
Probkalar
0
Qrup 40
4001—4008
Kauçuk
0
4012
Bərpa və ya istifadə olunmuş pnevmatik rezin şinlər
1 ədəd üçün 10 avro
401199100
Kənd və meşə təsərrüfatında istifadə olunan mexanizmlər üçün şinlər (traktorlar, kombaynlar, biçin və toxum səpən maşınlar)
0
401693900
Yalnız maqnitli rezin lent
0
Qrup 44
44
Oduncaq və oduncaq məmulatları
10%
4406
Dəmir yolu üçün şpallar
5%
Qrup 45
45
Mantar (tıxac)
0
Qrup 47
470100—4706
Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloza materiallarından kağız, karton kütlələri
0
Qrup 48
4801
Qəzet üçün kağız
5%
4804—4805
Karton
5%
4821
Etiketlər
5%
Qrup 49
4901—4905
Çap olunmuş kitab, qəzet və jurnallar, uşaqlar üçün kitab-şəkillər, rəsm və ya rənglənməsi üçün kitab-dəftərlər, notlar, xəritələr və atlaslar, qlobuslar
0
490700300 —490700990
Qiymətli kağızlar
0
Qrup 51
510121000
Karbonizə edilməmiş, yuyulmuş, qırxılmış yun
5%
Qrup 52
520544000
Xətti sıxlığı 12,5 teksdən 19,231 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri
5%
520546000
Xətti sıxlığı 10,638 teksdən 12,5 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri
5%
520547000
Xətti sıxlığı 8,33 teksdən 10,638 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri
5%
Qrup 54
540231
Neylon və ya digər poliamidlərdən sintetik kompleks sapları
0
540233
Poliefir sintetik kompleks sapları
0
540239
Digər sintetik kompleks saplarından yalnız nitron ştapel sapı
0
5403
Yüksəkdavamlı burulmuş və ya burulmamış sintetik kompleks sapları
0
Qrup 59
5902
Yüksəkdavamlı poliamid, poliefir saplardan toxunmuş kord parçaları
5%
Qrup 68
681410000
Slyuda lövhələri
5%
Qrup 69
6902—6903
Odadavamlı kərpic
5%
Qrup 70
700100
Şüşə sınıqları
0
701911000—701919900
Şüşə plastik civlər
5%
7002
Şar formasında şüşələr
0
701010000
Ampul
0
7010
Butulkalar, bankalar və digər şüşə həcmləri
0
701110
Yalnız elektrik lampalarının istehsalı üçün idxal olunan şar və boru formasında olan şüşə kolbalar
0
701990300
İzoləedici şüşə plastik civlər
5%
Qrup 71
710210100
Almazlar (çeşidləşdirilməmiş)
0
711510000
Platindən məftil tor və ya reşotka formasında olan katalizatorlar
0
711021000
Palladiy
0
Qrup 72
72
Qara metallar
5%
7201
Çuqun
0
720927100
«Elektrotexniki» polad
0
Qrup 73
73
Qara metallardan məmulat
5%
7302
Dəmir yolu və ya tramvay yolu üçün məmulatlar, relslər
0
730810000
Körpülər və onların seksiyaları
0
730840900
Tikintidə istifadə olunan metal dayaqlar, bərkidici məmulatlar
10%
730890100
Şlüzlər, şlüz qapıları, doklar və digər dəniz və gəmiçilik konstruksiyaları
0
730900—7315
Rezervuarlar, sisternlər, metal bankalar, izolyasız metal məftillər, troslar, kanatlar, metal parçalar, torlar, zəncirlər
10%
7322
Mərkəzi qızdırıcı sistem üçün radiatorlar
5%
7323
Məişət məmulatları
15%
7324
Qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar
15%
732410100; 732490100
Mülki aviasiya üçün qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri
10%
Qrup 74
7401—7407
Mis
0
7412
Mis boruları
0
740811000
Mis məftilləri, en kəsiyi 6 mm-dən yuxarı
5%
741300
Kabel məhsulları
5%
Qrup 75
75
Nikel
0
Qrup 76
7601—7608; 760900000
Alüminium və alüminium lövhələri, məftilləri
5%
Qrup 78
78
Qurğuşun
5%
Qrup 79
79
Sink
0
Qrup 80
80
Qalay
0
Qrup 81
81
Başqa adi metallar (volfram, molibden, tantal kadmium, titan: sirkoniy, xrom, germanium) və onlardan hazırlanmış məmulatlar
0
Qrup 83
8309
Adi metallardan probkalar, qapaqlar
0
Qrup 84
8401—8409
Nüvə reaktorları, mərkəzi istilik sistemi qazanları və onların yardımçı avadanlığı, qaz generatorları: turbinlər, daxili yanacaq mühərrikləri, onların hissələri
0
840991000; 840999000
Mühərriklərin hissələri
0
8410—8412
Hidro və qaz turbinləri, truboreaktiv və hidroreaktiv, pər və hidravlik mühərriklər
0
8413
Maye nasosları
5%
841340000
Beton nasosları
5%
841330100; 841350100—841370990
Mülki aviasiya üçün hidravlik və digər nasoslar, mərkəzəqaçma bir və çoxmərhələli nasoslar
0
841430
Kompressorlar
0
841480100—80710
Turbo və rotorlu həcmli kompressorlar
5%
841590100
841581, 841582 və ya 841583 mal mövqelərindəki kondisioner qurğularının hissələri
5%
8417
Qeyri-elektrik sənaye və laboratoriya sobaları, kameraları
0
841810990
Yalnız məişət soyuducuları üçün buxarlandırıcı panel
5%
841911000—841960000
Ətalətsiz su qızdırıcıları və ya istilik su yığıcıları (akkumulyatorları)
5%
841989100—841990950
Soyuducu və qızdırıcı qurğular
0
8420
Kalandrlı və başqa vallı (rolikli) maşınlar
0
842220000—842240000
Butulka və digər qabların yuyulması üçün avadanlıq
5%
842481—842490000
Maye və toz səpələyən mexaniki qurğular, yanğın söndürücülər
0
8425
Qaldırıcı qurğular
5%
842511—842539910
Qaldırıcı tallar və qurğular
0
8426
Gəmi derrik-kranları və digər qaldırıcı kranlar
0
8427
Avtoyükləyicilər və qaldırıcı və yükləmə-boşaltma qurğuları olan digər avtoyükləyicilər
5%
8428
Qaldırıcı və yer dəyişdirici maşınlar və qurğular (məsələn: liftlər, eskalatorlar, konveyerlər, kanat yolları)
0
8429
Buldozerlər, avtoqreyderlər, ekskavatorlar, skreperlər, hamarlayıcı maşınlar
0
8430
Torpağın planlaşdırılması, hamarlaşdırılması, qazılması, faydalı qazıntıların və ya filizlərin götürülməsi, qar təmizlənməsi üçün istifadə olunan maşın və mexanizmlər
0
8431
8425-8430 mal mövqelərində göstərilən avadanlıq hissələri
0
8432—8436
Torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, bağ və ya meşə təsərrüfatı maşınları, kənd təsərrüfatı məhsullarının yığılması və ya döyülməsi, saman və ot yığıcı, bərkidici, yumurta və digər kənd təsərrüfatı məhsulları çeşidləyici maşın və mexanizmləri, quşçuluq, arıçılıq, südçülük avadanlığı
0
8437
Toxum və taxıl bitkilərinin təmizlənməsi üçün maşınlar, un sənayesi, taxıl və ya digər dənli bitgilərin emalı üçün avadanlıq
0
8438
Yeyinti sənayesi üçün avadanlıqlar
0
8439—8444
Bitgi mənşəli materialların liflərindən kütlənin və ya kağız, kartonun istehsalı, kağız, karton məmulatlarının hazırlanması üçün avadanlıq, mətbəə avadanlıqları
0
8445—8449
Toxuculuq, iplik əyirici sənayesi üçün avadanlıq
0
8453—8466
Dəri aşılamaq üçün avadanlıq, metal emalı üçün dəzgahlar
0
8471
Elektron hesablayıcı maşınları
5%
847330100
Elektron bloklar
5%
8474—8475
Mineral qazıntılar üçün avadanlıq
0
8477—8480
Rezin və ya plastmas, tütün istehsalı üçün avadanlıq, xüsusi təyinatlı maşın, mexanizmlər: metal tökmə formaları, modelləri
0
848250000
Yalnız lokomotivlər, vaqonlar, tramvaylar üçün istehsal edilmiş şar-rolikli yastıqlı diyircək komplektləri
0
8483
Transmisiya valları, dişli təkərlər, reduksiya mexanizmləri, muftalar və digər mexanizm hissələri
0
8484—8485
Metal aralıq və doldurucuları, gəmi vintləri və onun hissələri
0
Qrup 85
850120
Universal dəyişən daimi cərəyan mühərrikləri (gücü 735 vt-dan yuxarı 150 kvt-a qədər)
0
850131100
Mülki aviasiya üçün daimi cərəyan generatorları
0
850132100
Mülki aviasiya üçün mühərriklər və generatorlar (gücü 750 vt-dan 75 kvt-a qədər)
0
850133—850134; 850151100; 850152100
Elektrik mühərrikləri (mülki aviasiya üçün)
0
850153
Gücü 75 kvt-dan yuxarı olan elektrik mühərrikləri
0
850211100
Mülki aviasiya üçün gücü 75 kvt-a qədər olan elektrogenerator qurğuları
0
850212—8513
Gücü 75 kvt-dan yuxarı elektrogenerator qurğuları
0
850220100
Mülki aviasiya üçün daxili yanacaq mühərrikləri olan elektrogeneratorlar
0
850239
Turbogeneratorlar, mülki aviasiya üçün digər elektrogeneratorlar
0
850240
Fırlanan elektrik çeviriciləri
0
850300
8501 və ya 8502 mal mövqeləri üçün hissələr
0
8504—8505
Transformatorlar, elektrik çeviriciləri, elektromaqnitlər
0
8506
İlkin elementlər
5%
8514
Sənaye və laboratoriyalar üçün elektrik soba və kameralar
0
851410100—851410900
Çörək bişirmə və qənnadı sobaları
10%
851730000; 851750100;
Telefon və teleqraf rabitəsi üçün kommutatorlar, aparıcı tezlikdə xətli rabitə və ya rəqəmli xətli rabitə sistemləri üçün aparatlar (851750100 mal mövqeyi üçün hissələr)
5%
851790; 852290910
Elektron blokları, hissələri və ləvazimatları
5%
852510
Radiotelefon, radioteleqraf, radioyayım, televiziya verici aparatura
0
852520100
Mülki aviasiya üçün teleqraf və ya telefon radioaparaturası
0
852530
Televiziya kameraları
5%
8526
Radiolokasiya, radionaviqasiya avadanlığı, uzaqdan idarəedilən radioaparatlar
0
852990700
Elektrik bloklar (8525-8528 mal mövqeləri üçün)
3%
8530
Elektrik siqnalizasiya qurğuları
3%
8531
Yalnız hava limanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların ərazisinin perimetri boyu elektron mühafizə hasarı sisteminin tərkibinə daxil olan cihazlar, avadanlıqlar və materiallar
0
8532
Elektrik kondensatorları
3%
8533; 8535 —8536
Rezistorlar, elektrik şəbəkələrinin qoruyucuları
3%
8537
Elektrik avadanlığı üçün kommutasiya pultları, panelləri
3%
8538
Ehtiyat hissələri (8535, 8536 və ya 8537 mal mövqeləri üçün)
3%
853990100
Lampaların sokolları
0
8540—8543
Elektron lampaları və boruları, tranzistorlar, inteqral və mikrosxemlər, mikroprosessorlar, yaddaş qurğuları, maşınlar və digər elektrik cihazları
3%
854212000
Elektron inteqral sxemləri ilə kartoçkalar («intellektual» kartoçkalar)
15%
Qrup 86
86
Lokomotivlər
0
Qrup 87
8701
Traktorlar
0
870210190; 870210990; 870290190; 870290390
Sərnişin daşınması üçün avtomobillər (zavod-buraxılış tarixi 1 ildən 3 ilə qədər)
15%
lakin 1 kub.sm 0,6 avrodan az olmamaq şərtilə
870210190; 870210990; 870290190; 870290390
Sərnişin daşınması üçün avtomobillər (zavod-buraxılış tarixi 3 ildən 5 ilə qədər)
15%
lakin 1 kub.sm 1 avrodan az olmamaq şərtilə
870210190; 870210990; 870290190; 870290390
Sərnişin daşınması üçün avtomobillər (zavod-buraxılış tarixi 5 ildən yuxarı)
15%
lakin 1 kub.sm 5 avrodan az olmamaq şərtilə
870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900
İstismarda olmuş yüngül minik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 1 ildən 3 ilə qədər)
15%
lakin 1 kub.sm 0,6 avrodan az olmamaq şərtilə
870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900
İstismarda olmuş yüngül minik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 3 ildən 5 ilə qədər)
15%
lakin 1 kub.sm 1 avrodan az olmamaq şərtilə
8703
Yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 1 ilə qədər və istismarda olmamış avtomobillər)
0
870321900; 870322900; 870323900; 870324900; 870331900; 870332900; 870333900
İstismarda olmuş yüngül minik avtomobilləri (zavod-buraxılış tarixi 5 ildən yuxarı)
15%
lakin 1 kub.sm 5 avrodan az olmamaq şərtilə
8704
Yük maşınları
5%
870410
Təyinatı yolsuz yerlərdə istismar üçün olan avtoboşaldıcı (avtosamosval) yük maşınları
0
870421100; 870422100; 870423100; 870431100; 870432100
Təyinatı yüksəkradioaktiv materialların daşınması üçün olan yük maşınları
0
870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990
İstismarda olmuş yük maşınları (1 ildən 3 ilədək)
5%
lakin 1 kub.sm 0,1 avrodan az olmamaq şərtilə
870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990
İstismarda olmuş yük maşınları (3 ildən 5 ilədək)
5%
lakin 1 kub.sm 0,2 avrodan az olmamaq şərtilə
870421390; 870421990; 870422990; 870423990; 870431390; 870431990; 870432990
İstismarda olmuş yük maşınları (5 ildən yuxarı)
5%
lakin 1 kub.sm 3 avrodan az olmamaq şərtilə
8705
Xüsusi təyinatlı avtomaşınlar
0
870600
Mühərrik quraşdırılmış şassi (yalnız 8701 qrupu üçün)
0
870790100
Kuzovlar
0
8707—8708
Ehtiyat hissələri (yalnız 8701 qrupu üçün)
0
8709—8710
Qısa məsafələrə yüklərin, radioaktiv maddələrin daşınması üçün nəqliyyat vasitələri, hərbi və döyüş nəqliyyat vasitələri, maşınları
0
8711
Yalnız yol polisi üçün xüsusi təchiz edilmiş eskort motosiklləri (zavod-buraxılış tarixi 1 ilə qədər və istismarda olmamış motosikllər)
0
8713
Əlil arabaları
0
871420000
Əlil arabalarının ehtiyat hissələri
0
871620
Kənd təsərrüfatı üçün qoşqular və yarımqoşqular
0
871639100
Təyinatı yüksəkradioaktiv materialların daşınması üçün olan qoşqular və yarımqoşqular
0
Qrup 88
88
Uçuş aparatları
0
Qrup 89
8901—8902
Gəmilər
0
8904—8908
Buksir gəmiləri, üzən qazma qurğuları
0
Qrup 90
9001—9002
Lifli-optik kabellər, optik elementlər
0
9003
Gözlüklər və hissələri
5%
901041000; 901020000
Yarımkeçirici lövhələrə sxemləri çəkən avadanlıq
0
9011—9013
Mürəkkəb mikroskoplar, difraksiya aparatları, maye kristallarda qurğular, periskoplar, teleskopik qurğular
0
901310100
Mülki aviasiya üçün kompaslar
0
901310900
Digər kompaslar
5%
901420
Aeronaviqasiya və kosmik naviqasiya cihazları
0
9015
Topoqrafik, hidroqrafik, geofiziki və meteoroloji cizahlar və alətlər
0
9018—9019
Tibb cihazları və qurğuları, alətləri, iynələr (şprislər), mexanoterapiya və sün`i nəfəsvermə aparatları
0
902111000 — 902119900
Ortopedik vasitələr, protezlər
0
902130 — 902190900
Göz protezləri, eşitmə aparatları, kardiostimulyatorlar və onların hissələri
0
9022—9024
Rentgen, qamma, beta şüalanma mənbələrinə malik olan avadanlıqlar, elmi-tədqiqat cihazları, materialların mexaniki xüsusiyyətlərini yoxlayan cihazlar
0
9025—9030
Aerometrlər, termometrlər, barometrlər, maye və qaz ölçü aparatları və ya cihazları, qaz, su, elektrik enerjisi hesablayıcıları, ossiloskoplar və spektrometrlər
0
9031 80100
Mülki aviasiya üçün ölçü cihazları
0
903210100; 903220100; 903281100; 903289100; 9032 90100
Mülki aviasiya üçün avtomatik tənzimlənmə və ya idarəetmə cihazları və aparatları
0
Qrup 93
9301 00 00; 9302
Silah və sursatlar
0
9305—9306
Silahın hissələri və sursatlar
0
Qrup 97
97
Sənət əsərləri
0

Qeyd: Mallar üçün alınan idxal rüsumunun dərəcələri yalnız malların xarici iqtisadi fəaliyyətdəki nomenklatur kodları ilə müəyyən edilir. Malların qısaldılmış adları asan istifadə edilmək üçündür.

İşlər müdiri
A. HACIYEV.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli, 12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid, idxal gömrük rüsumundan azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə siyahısı

XİF ƏN-in kodu Mal mövqelərinin adları
1
2
842481
-- kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün:
842481 1000
--- suvarma qurğuları
 
--- digərləri:
842481 3000
--- daşınan qurğular
 
---- digərləri:
842481 9100
----- traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş tozpaylayan və səpələyən qurğular
842481 9900
----- digərləri
8428 20 300 0
--- xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər
8428907100
----- kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular
8429
Buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla, qreyderlər və planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayıcı və yolbasan maşınlar, özügedən:
 
- buldozerlər, dönməz və dönər kavahınlarla:
8429 1 1 00
-- tırtıllı:
8429 1 1 001 0
--- gücü 250 a.g (at gücü)-dən çox
8429 1 1 002 0
--- gücü 400 a.g. və çox, -50° C və aşağı hava temperaturlarında işləmək üçün nəzərdə tutulan
8429 110090
--- digərləri
8429 190000
-- digərləri
8429 20 00
- qreyderlər və planirovşiklər:
8429 20 001 0
- qreyderlər, gücü 350 a.g. və çox
8429 20 009 0
- digərləri
8429 30 000 0
- skreperlər
8429 40 900 0
- toxaclayıcı maşınlar
 
- mexaniki kürəklər, ekskavatorlar və birçalovlu yükləyicilər:
8429 51
- frontal birçalovlu yükləyicilər:
842951 1000
--- yeraltı işlər üçün xüsusi hazırlanmış yükləyicilər
 
--- digərləri:
8429519100
--- birçalovlu tırtıllı yükləyicilər
8429 51 990 0
--- digərləri
8429 52
-- tamdönər maşınlar:
842952 1000
--- tırtıllı ekskavatorlar
8429 52 900 0
--- digərləri
8429 59 000 0
-- digərləri
8432
Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar:
8432 10
- kotanlar:
8432 10 100 0
-- gavahınlı
8432 10 900 0
-- digərləri
 
- dırmıqlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:
8432 21 000 0
-- diskli dırmıqlar
8432 29
-- digərləri:
8432291000
--- kətmənlər və kultivatorlar
8432 29 300 0
--- dırmıqlar
8432 29 500 0
--- torpaq frezləri
8432 29 900 0
--- digərləri
8432 30
- toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar:
 
-- toxumsəpən:
8432 30 110 0
--- mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən
8432 30 190 0
--- digərləri
8432 30 900 0
-- əkən və şitilbasdıran maşınlar
8432 40
- üzvi və mineral gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları:
8432 40 100 0
-- mineral və ya kimyəvi gübrələrin paylanması üçün
8432 40 900 0
-- digərləri
8432 80 000 0
- digər maşın
8432 90 000 0
- hissələri
8433
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, presləyici-toplayıcılar, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər və qazonbiçənlər; 8437 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar:
 
- qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otkəsən maşınlar:
8433 11
-- motorlu, horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə:
8433 11 1000
--- elektriklə işləyən
 
--- digərləri:
 
--- özügedən:
8433 11 5100
----- oturacaqlı
8433 11 590 0
----- digərləri
8433 11 900 0
---- digərləri
8433 19
-- digərləri:
 
--- mühərrikli:
8433 19 1000
---- elektriklə işləyən
 
---- digərləri:
 
----- özügedən:
8433 19 510 0
------ oturacaqlı
8433 19 590 0
------ digərləri
8433 19 700 0
----- digərləri
8433 19 900 0
--- mühərriksiz
8433 20
- otbiçənlər, traktorlara bərkidilənlər daxil olmaqla, digərləri:
8433 20 100 0
- mühərriklə
 
-- digərləri:
 
--- traktor üçün, asma və ya yedəkli:
8433205100
---- horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissə ilə
8433 20 590 0
---- digərləri
8433 20 900 0
--- digərləri
8433 30
- küləş tədarükü üçün digər maşınlar:
8433301000
-- otçevirən, yan dırmıqları və samanqarışdıranlar
8433 30 900 0
-- digərləri
8433 40
- küləş və samandan kipbağlayan preslər, presləyici-yığıcılar daxil olmaqla:
8433 40 100 0
-- presləyici-yığıcılar
8433 40 900 0
-- digərləri
 
- məhsul yığımı üçün digər maşınlar; taxıldöyən maşın və mexanizmlər:
8433 51 000 0
-- taxılyığan kombaynlar
8433 52 000 0
-- digər taxıldöyən maşın və mexanizmlər
8433 53
-- köklərin və ya meyvəköklülərin yığılması üçün maşınlar:
8433 53 100 0
--- kartofqazıyan və kartofyığan maşınlar
8433 53 300 0
--- çuğundurun tağını kəsən maşınlar və çuğunduryığan maşınlar
8433 53 900 0
--- digərləri
8433 59
-- digərləri:
 
--- silosyığan kombaynlar:
8433 59 110 0
---- özügedən
8433591900
---- digərləri
8433 59 300 0
--- üzümyığan kombaynlar
8433 59 800 0
--- digərləri
8433 60 000 0
- yumurta, meyvə və ya başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar
8433 90 000 0
- hissələri
8434
Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar:
8434 10 000 0
- sağıcı qurğu və aparatları
8434 20 000 0
- südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar
8434 90 000 0
- hissələri
8435
Preslər, xırdalayıcılar və şərabçılıq, sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin istehsalı üçün analoji maşınlar:
8435 100000
- avadanlıqlar
8435 90 000 0
- hissələr
8436
Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər:
8436100000
- heyvan yemi hazırlanması üçün maşın və mexanizmlər
 
- quşçuluq üçün avadanlıqlar; inkubatorlar və bruderlər:
8436 21 0000
-- inkubatorlar və bruderlər
8436 29 000 0
-- digərləri
8436 80
- digər avadanlıqlar:
8436 80 100 0
-- meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqlar
 
-- digərləri:
8436 80 910 0
--- avtomişarlar
8436 80 990 0
--- digərləri
 
- hissələr:
8436 91 000 0
-- quşçuluq və ya inkubatorlar və bruderlər üçün avadanlıqlar
8436 99 000 0
digərləri
8437
Toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa:
8437 10 000 0
- toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar
8437 80 000 0
- digər avadanlıqlar
8437 90 000 0
- hissələri
8438
Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya buxarlanmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa:
8438 10
- çörək-bulka məmulatları, makaron, spagetti və ya analoji məmulatların hazırlanması üçün avadanlıqlar:
8438 101000
-- çörək-bulka məmulatlarının istehsalı üçün avadanlıqlar
8438 109000
-- makaron, spagetti və ya analoji məhsulların istehsalı üçün avadanlıqlar
8438 20 000 0
- qənnadı sənayesi, kakao tozu və ya şokolad istehsalı üçün avadanlıqlar
8438 30 000 0
- şəkər sənayesi üçün avadanlıqlar
8438 40 000 0
- pivəbişirmə sənayesi üçün avadanlıqlar
8438 50 000 0
- ət və quş emalı üçün avadanlıqlar
8438 60 000 0
- meyvə, qoz-fındıq və ya tərəvəz emalı üçün avadanlıqlar
8438 80
- digər avadanlıqlar:
843880 1000
-- çay və kofe emalı üçün
 
-- digərləri:
8438 80 910 0
--- içki hazırlanması və ya istehsalı üçün
8438 80 990 0
--- digərləri
8438 90 000 0
- hissələr
8701
Traktorlar (8709 mal mövqeyindəki traktorlardan başqa):
8701 10 000 0
- yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlar
8701 20
- yarımqoşqular üçün təkərli traktorlar:
8701 20 10
-- təzələri:
8701 20 101 0
--- yəhərli dartıcılar
8701 20 109 0
--- digərləri
8701 20 90
-- istismar olunmuş:
8701 20 901 0
--- yəhərli dartıcılar
8701 20 909 0
--- digərləri
8701 30
- tırtıllı traktorlar:
8701 30 100 0
-- xizək trasları (yolları) çəkmək üçün
8701 30 900 0
-- digərləri
8701 90
- digərləri:
 
-- kənd təsərrüfatı işləri üçün traktorlar (yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlardan başqa) və meşə təsərrüfatı üçün traktorlar, təkərli:
 
--- təzələri, mühərriklərinin gücü:
8701 90 110 0
---- 18 kVt-dan çox olmayan
8701 90 200 0
---- 18 kVt-dan yuxarı, lakin 37 kVt-dan çox olmayan
8701 90 250 0
---- 37 kVt-dan yuxarı, lakin 59 kVt-dan çox olmayan
8701 90 3100
---- 59 kVt-dan yuxarı, lakin 75 kVt-dan çox olmayan
8701 90 350 0
---- 75 kVt-dan yuxarı, lakin 90 kVt-dan çox olmayan
8701 90 3900
---- 90 kVt-dan yuxarı
8701 90 500 0
--- istismar olunmuş
8701 90 900 0
-- digərləri

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 13 dekabr tarixli, 232 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsdiqedici sənədi əsasında idxal gömrük rüsumundan azad olunan elmi cihazların və avadanlıqların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİF MN) üzrə siyahısı

XİF MN-in kodu Mal mövqelərinin adları
1
2
8419 89 989 0
Temperatur dəyişmə prosesi ilə işləyən laborator avadanlığı
8479 89 970 0
Laboratoriya üçün digər xüsusi təyinatlı mexaniki qurğular və maşınlar
8514 10 800 0
Laborator müqavimət sobaları
8542 31 900 0
Digər prosessorlar və kontrollerlər, yaddaş qurğuları ilə, dəyişdiricilərlə, məntiqi sxemlərlə, gücləndiricilərlə, sinxronizatorlarla və ya digər sxemlərlə birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmişlər
8543 20 000 0
Siqnal generatorları
8543 70 900 9
Fərdi funksiyaları olan digər aparaturalar
8543 90 000 9
Fərdi funksiyaları olan aparaturaların hissələri
9001 90 000 0
Digər optik elementlər
9002 19 000 0
Digər obyektivlər
9002 20 000 0
Optik süzgəclər
9002 90 000 9
Digər optik elementlər
9006 30 000 0
Xüsusi olaraq sualtı çəkiliş və aerofotoçəkiliş kameraları
9011 10 100 0
Yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və ya yerdəyişməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş stereoskopik mikroskoplar
9011 10 900 0
Digər stereoskopik mikroskoplar
901120 100 0
Yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və ya yerdəyişməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş mikrofotoqrafiya üçün mikroskoplar
9011 20 900 0
Digər mikrofotoqrafiya, mikroçəkiliş və ya mikroproyeksiyalama üçün mikroskoplar
9011 80 000 0
Digər mikroskoplar
9012 10 100 0
Yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və ya yerdəyişməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş elektron mikroskoplar
9012 10 900 0
Digər elektron mikroskoplar
9013 20 000 0
Lazerlər, lazer diodlarından başqa
9013 80 900 0
Digər optik cihaz və alətlər
9014 20 200 0
İnersiyalı naviqasiya sistemləri
9014 20 800 0
Aeronaviqasiya və ya kosmos naviqasiyası üçün digər cihaz və alətlər
9015 80 110 0
Meteoroloji, hidroloji və geofiziki elektron cihaz və avadanlıqlar
9015 80 190 0
Meteoroloji, hidroloji və geofiziki digər cihaz və avadanlıqlar
9015 80 910 0
Geodeziya, topoqrafiya, kartoqrafiya və ya nivelirləmədə istifadə olunan cihaz və avadanlıqlar; hidroqrafik cihazlar
9015 80 930 0
Meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihaz və avadanlıqlar
9015 90 000 0
Geodezik və ya topoqrafik (fotoqrammetrik cihazlar daxil olmaqla), hidroqrafik, okeanoqrafik, hidroloji, meteoroloji və ya geofiziki alətlərin (kompaslardan başqa) məsafəölçənlərin hissə və ləvazimatları
9016 00 100 0
Laborator tərəzilər
9017 80 900 0
Digər ölçü alətləri
9022 19 000 0
Rentgen şüalanmalarının təsirinə əsaslanan digər aparatlar
9022 29 000 0
Alfa-, beta- və ya qamma- şüalanmalarının təsirinə əsaslanan digər aparatlar
9024 80 100 0
Materialların bərkliyini, möhkəmliyini, sıxılmasını, elastikliyini və ya digər mexaniki xüsusiyyətlərini sınaqdan keçirmək üçün digər elektron maşın və cihazlar
9024 80 910 0
Tekstil materialların, kağızın və kartonun sınaqdan keçirilməsi üçün qeyri-elektron maşın və cihazlar
9024 80 990 0
Digər materialların sınaqdan keçirilməsi üçün qeyri-elektron cihaz və maşınlar
9025 19 200 0
Başqa cihazlarla birləşdirilməmiş termometr və pirometrlər
9025 19 800 0
Qeyri-elektron termometr və pirometrlər
9025 80 400 0
Elektron barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər
9025 80 800 0
Qeyri-elektron barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər
9026 20 800 0
Təzyiqin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün qeyri-elektron cihaz və aparatlar
9026 80 200 0
Digər dəyişən səciyyələrinin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün elektron cihazlar və ya aparatlar
9026 80 800 0
Digər dəyişən səciyyələrinin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün qeyri-elektron cihazlar və ya aparatlar
9026 90 000 0
Maye və ya qazların məsrəfinin, səviyyəsinin ölçülməsi və ya onlara nəzarət üçün cihaz və aparatların hissə və ləvazimatları
9027 10 100 0
Elektron qaz və ya tüstü analizatorları
9027 10 900 0
Qeyri-elektron qaz və ya tüstü analizatorları
9027 20 200 0
Xromatoqraflar, elektroforez üçün cihazlar
9027 30 000 0
Optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan spektrometrlər, spektrofotometrlər, spektroqraflar (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri, infraqırmızı)
9027 50 000 0
Optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan digər cihaz və aparatlar (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri, infraqırmızı)
9027 80 100 0
Eksponometrlər
9027 80 170 0
Fiziki və kimyəvi analizlər üçün digər elektron cihaz və aparaturalar
9027 80 910 0
Viskozimetrlər, məsaməliliyi və genişlənməni ölçmək üçün cihazlar
9027 80 970 0
Fiziki və kimyəvi analizlər üçün digər cihaz və aparatura
9027 80 110 0
pH-metrlər, rH-metrlər və elektrokeçiriciliyi ölçmək üçün digər aparatura
9027 90 500 0
9027 20-9027 80 yarımmövqelərdəki aparaturanın hissə və ləvazimatları
9030 10 000 0
İonlaşdırıcı şüalanmanın aşkar edilməsi və ya ölçülməsi üçün cihaz və aparatura
9030 20 100 0
Elektron-şüalı ossiloqraflar və ossiloskoplar
9030 20 500 0
Elektron ossiloqraflar və ossiloskoplar
9030 20 900 0
Qeyri-elektron və qeyri-elektron şüalı ossiloqraflar və ossiloskoplar
9030 31 000 0
Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün yazı qurğusu olmayan universal ölçü cihazları və aparatura
9030 32 000 0
Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün yazı qurğusu olan universal ölçü cihazları və aparatura
9030 33 300 0
Yazı qurğusu olmayan gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi üçün və ya ona nəzarət üçün elektron cihaz və aparatura
9030 33 910 0
Qeyri-elektron voltmetrlər
9030 33 990 0
Yazı qurğusu olmayan gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi üçün və ya ona nəzarət üçün digər cihaz və aparatura
9030 40 000 9
Xüsusi olaraq telekommunikasiya üçün nəzərdə tutulmuş cihaz və aparatura
9030 82 000 0
Yarımkeçirici lövhə və ya cihazların ölçülməsi və ya yoxlanması üçün digər cihaz və aparatura
9030 89 300 0
Digər ölçü və nəzarət üçün elektron cihaz və aparatura
9030 89 900 0
Digər qeyri-elektron ölçü və nəzarət üçün cihaz və aparatura
9031 20 000 0
Sınaq stendləri
903149 900 0
Digər optik cihaz və avadanlıqlar
9031 80 320 0
Yarımkeçirici lövhələrin və qurğuların yoxlanması və ya yarımkeçirici qurğuların istehsalında istifadə olunan fotomaskaların və ya fotoşablonların yoxlanması üçün geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün digər elektron cihaz, qurğu və maşınlar
9031 80 340 0
Digər məqsədlər üçün geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün elektron cihaz, qurğu və maşınlar
9031 80 380 0
Qeyri-geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün digər elektron cihaz, qurğu və maşınlar
9031 80 910 0
Geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün qeyri-elektron cihaz, qurğu və maşınlar
9031 80 980 9
Qeyri-geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün qeyri-elektron cihaz, qurğu və maşınlar
9032 10 200 0
Elektron termostatlar
9032 10 810 0
Elektrik işəsalma qurğusu ilə qeyri-elektron termostatlar
9032 10 890 0
Digər qeyri-elektron termostatlar
9032 89 000 9
Avtomatik tənzimlənmə və ya idarə üçün digər cihaz və aparatlar, hidravlik və pnevmatik istisna olmaqla

QEYD: 2016-cı il yanvarın 1-dək qüvvədədir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 25 yanvar tarixli, 17 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrükrüsumundan azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu (XİF MN) üzrə siyahısı

XİF MN-in kodu Mal mövqelərinin adları
1
2
Qrup 01-dən
 
010210
Safqanlı cins iribuynuzlu heyvanlar
0104101000
Safqanlı cins qoyunlar
0104201000
Safqanlı cins keçilər
010511
Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqları (Gallus domesticus)
Qrup 12-dən
 
1201001000
Əkin üçün soya paxlalı bitkilər
1206001000
Əkin üçün günəbaxan toxumu
1209100000
Əkin üçün şəkər çuğunduru toxumu
1209221000
Əkin üçün qırmızı üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium pretense L.)
1209296000
Əkin üçün yem çuğundurunun toxumu (Beta vulgaris var.alba)
Qrup 31
Gübrələr
Qrup 38-dən
 
3808-dən
Kənd təsərrüfatında istifadə edilən insektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr (3808 94 mal mövqeyində göstərilən dezinfeksiyaedici vasitələrdən başqa)
Qrup 84-dən
 
8419310000
Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular
8421110000
Süd separatorları
8421210001
Qida sənayesində istifadə edilən suyun süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğu və avadanlıqlar
8422200001
Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan butulkaların və ya digər qabların yuyulması və qurudulması üçün avadanlıqlar
8422909001
Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan avadanlıqların hissələri
842481
Kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün suvarma qurğuları, traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş tozpaylayan və səpələyən qurğular, daşınan və digər qurğular
8428203000
Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər
8428907100
Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular
8432
Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün maşınlar (8432 80 000 0 mal mövqeyində sinifləşən qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar istisna olmaqla)
843320
843330
843340
8433510000
8433520000
843353
843359
8433600000
8433900000
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, press-çeşidləyici, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər; 8437 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar
8434
Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar
8436
Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər
8437
Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa
8438
Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya uçucu olmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa

2011-ci il martın 1-dən qüvvəyə minir və altı il müddətində qüvvədədir.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 25 aprel tarixli 112 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin təsdiqedici sənədləri əsasında, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə fəaliyyətinə xüsusi icazə verilmiş şəxslər tərəfindən gömrük rüsumlarından azad olunmaqla idxal edilən, alternativ və bərpa olunan enerji və ondan səmərəli istifadə edilməsi sahəsində tətbiq olunan qurğuların, onların istehsalı üçün avadanlıqların hissə və ləvazimatlarının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə siyahısı

XİFMN üzrə kodu Mal mövqelərinin adları
1
2
Qrup 39-dan
 
3917 21 900 9
İstilik nasosları üçün polietilen boru zondlar
3926 90 970 9
İstilik nasosları üçün U-tipli plastik zondların ucluqları
Qrup 70-dən
 
7007 19 800 0
7007 29 000 0
Günəş panellərinin və LED lampaların istehsalı üçün qoruyucu möhkəmləndirilmiş şüşə qatları
7011 10 000 0
Günəş panellərinin və LED lampaların istehsalı üçün şüşələr
Qrup 73-dən
 
7306 90 000 0
Kiçik su elektrik stansiyaları üçün borular
7308 90 100 0
Kiçik su elektrik stansiyaları üçün şlüz qapılar
7308 90 990 0
Külək enerjili elektrik qurğuları üçün qara metaldan nərdivan qoyulan meydança, metal konstruksiyalar
7311 00 990 0
Biokütlə qurğuları üçün qazqolder, resiver çənləri
7312 10 830 0
Ölçü müşahidə stansiyaları üçün diametri 12-24 mm olan troslar
7326 90 980 0
Ölçü müşahidə stansiyaları üçün günəş panellərinin sıxacları, troslar üçün xamutlar və sıxaclar
Qrup 76-dan
 
7610 90 900 0
Günəş panellərinin və LED lampaların istehsalı üçün günəş panellərinin quraşdırılma hissələri (çərçivələr-alüminium profillər)
Qrup 84-dən
 
8402 19 900 0
Günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün buxar generatorları
8404 20 000 0
Geotermal stansiyalar üçün buxarlandırıcı kondensatorlar
8406 82 000 0
Günəş elektrik, günəş istilik və geotermal stansiyalar üçün buxar turbinləri
8410 11 000 0
8410 12 000 0
8410 90 000 0
Gücü 10 000 kVt-dan çox olmayan hidravlik turbinlər və su təkərləri, onların hissələri
8413
Kiçik su elektrik stansiyaları və biokütlə qurğuları üçün dişli çarxlı, fekal, istilik və mərkəzdənqaçma nasosları
8414
Biokütlə qurğuları və kiçik su elektrik stansiyaları üçün qaz kompressorları, vintli kompressorlar, porşenli kompressorlar
8417 80 700 0
Biokütlə qurğuları üçün xüsusi soba
8419 19 000 0
8419 31 000 0
8419 39 000 0
8419 50 000 9
Günəş kollektorları, geotermal stansiyalar və biokütlə qurğuları üçün qızdırıcılar, peyin quruducuları, isitmə cihazları, kondensatorlar, bivalent boylerlər, günəş panellərinin və LED lampaların istehsalı üçün soyuducu radiatorlar, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün PV və optik konsentratorlar
8419 89 989 0
Biokütlə qurğuları üçün bioreaktor
8421 19 700 0
Biokütlə qurğuları üçün peyin separatorları
8422 40 000 0
Biokütlə qurğuları üçün duru peyinin qablaşdırılması üçün avadanlıq
8424 30 010 0
Günəş modulları şüşələrinin yuyulması üçün qurğu
8428
Külək qurğusunun qülləsinin içərisində avadanlıqların və adamların qaldırılıb və endirilməsi üçün lift; biokütlə qurğuları və LED lampaların istehsalı üçün konveyerlər; günəş modullarında istifadə edilən şüşələrin daşınması üçün yarımavtomat qurğular
8443 19 700 0
LED lampaların istehsalı üçün trafaret çap maşınları
8456 10 001 0
Günəş modullarının kənarlarının kəsilməsi üçün lazer dəzgah
8461 50 900 0
Günəş modulları üçün metal folqaların kəsilməsi üçün dəzgahlar
8471 50 000 0
Külək enerjili elektrik qurğularında istifadə olunan, qurğunun parametrlərinə aid məlumatları toplamaq, saxlamaq və ötürmək üçün yaddaş qurğuları
8479 50 000 0
8479 89 970 0
Günəş modullarının laminasiyası və modulların çərçivələnməsi, LED lampaların montajı və qablaşdırılması, LED lampaların istehsalı üçün SMD elektrik komponentlərinin avtomatik quraşdırılması və şüşə lövhələrin qaldırılması üçün qurğular
8483 20 000 0
Külək enerjili elektrik qurğuları rotorunun çarx topları
8483 40 590 0
Külək enerjili elektrik qurğularının reduktorları
Qrup 85-dən
 
8501 31 000 9
Günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün PV hüceyrələri və fotoelementləri, optik konsentratorlar
8501 61 800 9
8501 62 000 9
8501 63 000 9
8501 64 000 0
Külək enerjili elektrik qurğuları, geotermal stansiyalar və kiçik su elektrik stansiyaları üçün generatorlar
8502 39 800 0
Biokütlə qurğuları üçün resiver çənləri, bioqaz-elektrik generatorları, kogenerasiya qurğuları
8503 00 990 0
Külək enerjili elektrik qurğusunun rotoru (turbini), qandolası (kabinəsi), rotorun pərləri, disk bağlayıcıları, istiqamətləndirici aparatlar, küləyin istiqamətini təyin edən quyruq hissə
8504 21 000 0
8504 22 100 0
8504 22 900 0
8504 23 000 0
8504 32 000 0
8504 33 000 0
8504 34 000 0
Külək enerjili elektrik qurğuları, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, biokütlə qurğuları və kiçik su elektrik stansiyaları üçün güc, yağ, yüksəldici və ölçü transformatorları
8504 40 820 0
Kiçik su elektrik stansiyaları, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, geotermal stansiyalar, biokütlə qurğuları və istilik nasosları üçün cərəyan düzləndiriciləri
8504 40 840 9
8504 40 880 0
Külək enerjili elektrik qurğularının invertorları
8514 10 800 0
LED lampaların istehsalı üçün lehim pastasını əritmə sobaları
8515 19 000 0
Elektrik naqillərinin günəş modullarına lehimlənməsi üçün cihazlar
8517 61 000 9
Kiçik su elektrik, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, geotermal stansiyalar, biokütlə qurğuları, istilik nasosları və ölçü müşahidə stansiyaları üçün GSM radioötürücü qurğular
8535 21 000 0
8535 29 000 0
Külək enerjili elektrik qurğuları, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, kiçik su elektrik stansiyaları, geotermal stansiyalar və istilik nasosları üçün açarlar, yağ açarları
8535 30 900 0
Külək enerjili elektrik qurğuları, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları və biokütlə qurğuları üçün ayırıcılar
8535 40 000 0
Külək enerjili elektrik qurğularında quraşdırılması üçün ildırımötürənlər, ölçü-müşahidə stansiyaları üçün torpaqlama kabeli, paratoner dəsti
8535 90 000 0
Kiçik su elektrik, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün elektrik paylayıcıları
8536
Külək enerjili elektrik qurğuları, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, biokütlə qurğuları, ölçü müşahidə stansiyaları, günəş panelləri və LED lampalar istehsal edən zavod üçün ayırıcılar, kabellərin birləşdirilməsi və toplanılması üçün qutu, kabel birləşmələri, kabel-rozetka dəsti, günəş panellərinin bloku (klem qutusu)
8537 10 990 0
8537 20 910 0
8537 20 990 0
Külək enerjili elektrik qurğuları, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, kiçik su elektrik stansiyaları, geotermal stansiyalar, biokütlə qurğuları, istilik nasosları və ölçü-müşahidə stansiyaları üçün paylayıcı şit, idarəedici şkaflar, yüksəkgərginlikli mühafizəli kabinet
8541
Günəş panelləri və LED lampalar istehsal edən zavod üçün LED lampaların çipləri (işıq diodları)
Günəş panelləri, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün PV və optik konsentratorlar
Günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün PV və optik konsentratorlar
8544 20 000 0
8544 49 200 0
8544 49 950 0
8544 49 990 0
8544 60 100 0
8544 60 900 0
8544 70 000 0
Külək enerjili elektrik qurğularında, günəş elektrik və günəş istilik stansiyalarında istifadə edilməsi üçün günəş panelləri və LED lampalar istehsal edən zavod üçün optik-lifli kabel (LVS), elektrik güc kabelləri, kommunikasiya kabelləri, birləşdirici naqillər
Qrup 90-dan
 
9015 80 110 0
9015 80 930 0
Ölçü-müşahidə stansiyaları üçün anemometr, piranometr, günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları üçün günəş ölçü sistemi: aktinometr, pirqeliometr
9026 20 200 0
Ölçü-müşahidə stansiyaları üçün pyezoelektrik hava təzyiqi sensoru
9030 32 000 0
9030 89 300 0
Günəş modullarının elektrik xarakteristikalarının yoxlanılması üçün tester qutusu, LED lampaların elektrik xarakteristikalarının yoxlanılması üçün qurğu, kiçik su elektrik stansiyaları üçün tənzimləyici qurğu
9032
Günəş elektrik və günəş istilik stansiyaları, geotermal stansiyalar, biokütlə qurğuları, istilik nasosları və kiçik su elektrik stansiyaları üçün avtomat elektron tənzimləyicilər, termostatlar

 

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təsdiqedici sənədinə əsasən, Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti olan hüquqi şəxs və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs tərəfindən gömrük rüsumlarından azad olunmaqla idxal edilən qurğuların,hissə və ləvazimatların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə siyahısı

XİFMN üzrə kodu Mal mövqelərinin adları
1
2
Qrup 84-dən
 
8471 70 500 0
    yaddaş qurğuları: sərt maqnit disklərdə
8471 80 000 0
    hesablayıcı maşınların digər qurğuları
8473 30 200 0
    8471 mal mövqeyindəki maşınların hissələri və ləvazimatları: elektron modulları
8473 30 800 0
    8471 mal mövqeyindəki maşınların hissələri və ləvazimatları: digərləri
Qrup 85-dən
 
8528 51 000 0
    digər monitorlar: yalnız və ya əsasən 8471 mal mövqeyində göstərilən hesablayıcı sistemlərdə istifadə olunan
8542 31 90
    Elektron inteqral sxemlər: prosessorlar və kontrol-lerlər, yaddaş qurğuları ilə, dəyişdiricilərlə, məntiqi sxemlərlə, gücləndiricilərlə, sinxronizatorlarla və ya digər sxemlərlə birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmişlər: digərləri

Bu qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 10 il müddətində qüvvədədir.