Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

"Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamə"

Kiçik və orta sahibkarların hesbatlarının verilməsinə sərf edilən vaxt və inzibati yük bir qədər də azaldılıb.