Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

"Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi" barədə videotəlimat

Bu videotəlimatda vergi orqanlarında qeydiyyata alınmış kommersiya qurumlarının kommersiya sirri və (və ya) vergi sirri hesab edilməyən dövlət reyestri məlumatlarının əldə olunması prosesi əks etdirilir.