Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Nağdsız qaydada ödənilmiş vəsaitin dövriyyəyə daxil edilməsi vaxtı

Pərakəndə satış ilə məşğul olan və ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə nağdsız qaydada satılan məhsula görə alıcıya kassa çeki təqdim edib. Lakin POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada ödənilən vəsait müəssisənin bank hesabına növbəti ay daxil olub. Bu zaman satılan malın dəyəri ƏDV məqsədləri üçün hansı ayın dövriyyəsinə aid edilməlidir?