Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısını təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin Siyahısı»na (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №– 9, maddə 555; 2003-cü il, №– 3, maddə 153, №– 10, maddə 570; 2005-ci il, №– 2, maddə 69, №– 4, maddələr 301, 307, №– 8, maddə 721, №– 10, maddə 919, №– 12, maddələr 1104, 1117, 2006-cı il, №– 7, maddə 591, №– 9, maddə 743, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 noyabr tarixli 483 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilsin:

1.1. Fərmanın 2-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

«Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri» (Əlavə №– 2) təsdiq edilsin.»;

1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş Əlavə №– 2 yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur).

2. «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №–12, maddə 767) 1-ci bəndinin 5-ci abzası çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:

3.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu Fərman 2007-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2006-cı il
№– 510

«Respublika» qəzetində dərc edilmişdir (31 dekabr 2006-cı il, №– 295) .

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2006-cı il, №– 12, maddə 1057) .

29 iyun 2007-ci il tarixli, 605 nömrəli; 12 sentyabr 2008-ci il tarixli, 826 nömrəli Fərmanlara əsasən dəyişikliklərlə.

 

Əlavə №– 2 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli, 510 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri

Sıra №–-si Fəaliyyət növlərinin adı Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)
1.
I və II məsuliyyət səviyyəli bina və tikililərin dövlət standartlarına uyğun olaraq layihələndirilməsi və mühəndis axtarışı
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
1100
2.
Kartoqrafiya fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
1100
3.
Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanması və basdırılması
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
1100
4.
Toksiki istehsalat tullantılarının ütilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
1100
5.
Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
2200
6.
Neft məhsullarının satışı
Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi
5500
7.
Qaz məhsullarının satışı
Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi
5500
8.
Tibb fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
5500
9.
Əczaçılıq fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
5500
10.
Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin):
 
 
10.1.
istehsalı
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
5500
10.2.
idxalı
 
11000
10.3.
satışı
Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları
220
11.
Tütün məmulatının:
 
 
11.1.
istehsalı
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
5500
11.2.
idxalı
 
11000
11.3.
satışı
Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları
220
12.
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən geyri-leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin işlənilməsi, istehsalı, satışı, alınması, ölkəyə gətirilməsi və ölkədən çıxarılması
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
2200
13.
Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
5500
14.
Hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
5500
15.
Rabitə xidmətləri:
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
 
15.1.
telefon (məftilli)
 
5000
15.2.
sellülar (mobil)
 
11000
15.3.
radiotrank və simsiz telefon
 
5000
15.4.
ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili
 
5000
15.5.
beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili
 
11000
15.6.
İP- telefoniya (internet-telefoniya)
 
8000
15.7.
məlumatların ötürülməsi (data)
 
6000
15.8.
sürətli poçt xidməti
 
2500
16.
İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
2200
17.
Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti:
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
 
17.1.
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri
 
2500
17.2.
ümumtəhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla), peşə məktəbləri və peşə liseyləri, orta ixtisas təhsil müəssisələri
 
4000
17.3.
ali təhsil müəssisələri
 
5500
18.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
2200
19.
Bank fəaliyyəti:
Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı
 
19.1.
banklar
 
22000
19.2.
bank olmayan kredit təşkilatları
 
1100
20.
Qeyri-dövlət pensiya fondlarının fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
11000
21.
Sığorta fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
22000
22.
Auditor fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
2200
23.
Əmtəə birjasının fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
11000
24.
Fond birjasının fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
11000
25.
İnvestisiya fondunun fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
11000
26.
Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti (broker, diler, qiymətli kağızların idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
5500
27.
Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
5500
28.
Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
2200
29.
Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
2200
30.
Turizm fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
5500
31.
Gömrük broker fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
11000
32.
Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların təsis edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
11000
33.
Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)
Milli Televiziya və Radio Şurası
11000
34.
Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
550
35.
Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması:
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
 
35.1.
avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşınması
 
150
35.2.
avtomobil nəqliyyatı ilə şəhərlərarası, şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması
 
110
36.
Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
550
37.
Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
1500
38.
Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
550
39.
Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
2200
40.
Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
2200
41.
Liftlərin quraşdırılması və təmiri
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
550
42.
Attraksionların quraşdırılması və istismarı
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
2500
43.
Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
2500
44.
Qaldırıcı qurğuların, metallurqiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
2500
45.
Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
2500
46.
Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
3600
47.
Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
3600
48.
Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
3600
49.
Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
3600
50.
Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
3600
51.
Qiymətli metalların və qiymətli daşların:
 
 
51.1.
istehsalı (qiymətli metalların filizlərdən, konsentratlardan alınması)
Azərbaycan Respublikasının Mallyyə Nazirliyi
5000
51.2.
emalı və istifadəsi (qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının hazırlanması və təmiri)
Azərbaycan Respublikasının Mallyyə Nazirliyi
500
51.3.
dövriyyəsi (qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının topdan və pərakəndə satışı, əhalidən satın alınması)
Azərbaycan Respublikasının Mallyyə Nazirliyi
550