Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də, 2002-ci il 29 iyun tarixli 724 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının Maddi-texniki və Sosial Bazasının Möhkəmləndirilməsi Fondu haqqında Əsasnamə”də, “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə” 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 2006-cı il 29 dekabr tarixli 511 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, №– 3, maddə 162; 2005, №– 9, maddə 797; 2006, №– 5, maddə 400; 2007, №– 4, maddə 323, №– 12, maddə 1246; 2008, №– 11, maddə 972; 2009, №– 10, maddə 780, №– 12, maddə 983; 2011, №– 2, maddə 85; 2013, №– 2, maddə 111, №– 7, maddə 806; 2016, №– 6, maddə 1038; 2017, №– 2, maddə 183, №– 5, maddə 842, №– 10, maddə 1783; 2018, №– 12 (I kitab), maddə 2572) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı məzmunda 8.1-1-ci və 8.1-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.1-1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda mühasibat uçotu sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

8.1-2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya təşkilatlarının siyahısını Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim etmək;”.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 iyun tarixli 724 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, №– 6, maddə 338; 2008, №– 11, maddə 965; 2011, №– 2, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının Maddi-texniki və Sosial Bazasının Möhkəmləndirilməsi Fondu haqqında Əsasnamə”nin 11.2-ci bəndində “maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabatları” sözləri “maliyyə hesabatlarını” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, №– 4, maddə 301; 2006, №– 2, maddə 91, №– 5, maddə 397; 2007, №– 2, maddə 87; 2008, №– 6, maddə 488, №– 11, maddə 970; 2009, №– 10, maddə 779, №– 12, maddə 983; 2011, №– 2, maddə 85; 2014, №– 6, maddə 638; 2015, №– 2, maddə 132, №– 7, maddə 840; 2016, №– 12, maddə 2095; 2017, №– 3, maddə 378, №– 6, maddə 1079; 2018, №– 6, maddə 1233, №– 7 (I kitab), maddə 1511) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.52-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“11.52. Nazirlik sistemində “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunu aparır, habelə statistik, maliyyə və vergi hesabatlarını tərtib edir;”;

3.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 14.7-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“14.7. tabeliyindəki təşkilatlarda “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunun, habelə statistik, maliyyə və vergi hesabatlarının tərtib edilməsi işlərinin düzgün aparılmasına nəzarət edir;”.

4. “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli 511 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, №– 12, maddə 1058; 2008, №– 11, maddə 980, №– 12, maddə 1069; 2010, №– 2, maddə 85; 2011, №– 2, maddə 85; 2014, №– 12, maddə 1579; 2015, №– 9, maddə 997, №– 11, maddə 1323; 2017, №– 1, maddə 63, №– 3, maddə 362, №– 9, maddə 1649) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.18-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.18. tabeliyindəki idarə, müəssisə və təşkilatlarda “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunun, habelə statistik, maliyyə və vergi hesabatlarının tərtib edilməsi işinin düzgün aparılmasına nəzarət etmək;”.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, №– 2, maddə 61, №– 7, maddə 533, №– 10, maddə 780, №– 12, maddə 983; 2010, №– 2, maddələr 77, 80; 2011, №– 2, maddə 85; 2015, №– 2, maddə 108, №– 9, maddə 988; 2016, №– 9, maddə 1479; 2017, №– 5, maddə 771, №– 6, maddə 1081; 2018, №– 1, maddə 47, №– 3, maddə 450, №– 5, maddə 912, №– 12 (I kitab), maddələr 2556, 2572) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 8.48-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.48. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının, İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsini təşkil etmək, bu tərcümələrin həmin standartların Azərbaycan dilində rəsmi mətnləri kimi dərc olunmasını təmin etmək və uçot qaydalarını təsdiq etmək;”;

5.2. aşağıdakı məzmunda 8.48-1-ci və 8.48-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.48-1. Peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrinin aparılmasını təmin etmək, peşəkar mühasib təşkilatının akkreditasiya olunmasını həyata keçirmək;

8.48-2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda mühasibat uçotu sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək;”;

5.3. 8.49-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.49. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının, İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və uçot qaydalarının tətbiqi ilə bağlı təlim kursları, seminarlar, konfranslar təşkil etmək və digər zəruri tədbirləri həyata keçirmək;”;

5.4. aşağıdakı məzmunda 8.49-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.49-1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, kommersiya təşkilatlarının ictimai əhəmiyyətli qurumlara aid edilməsi üçün meyar göstəricilərinə dair təkliflərini hər üç ildən bir aprel ayının 30-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;”;

5.5. 9.19-cu bənddən “və büdcədənkənar dövlət fondları”, “və tövsiyə xarakteri daşıyan sənədlərin” və “və tətbiq” sözləri çıxarılsın;

5.6. 27-ci bənddə “hesabatının” sözü “maliyyə hesabatlarının” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il.
N 568