Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə Qərar N1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin respublika daxilində neft məhsullarının qiymətlərinin və onların satışından dövlət büdcəsinə daxilolmaların tənzimlənməsi barədə razılaşdırılmış təkliflərini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan və satılan neft məhsullarına 2007-ci il 8 yanvar tarixindən aşağıdakı aksiz dərəcələri tətbiq edilsin: [1]

Sıra -si Neft məhsullarının adı Aksiz vergisinin dərəcəsi (faizlə)
1
2
3
1.
Avtomobil benzini Aİ-95
64,0
2.
Avtomobil benzini Aİ-92
65,0 42,0
3.
Avtomobil benzini Aİ-80
66,0
4.
Dizel yanacağı
18,0
5.
Reaktiv mühərrik yanacağı
9,0
6.
Nafta (ilkin emal benzini)
13,0
7.
Maye qaz
22,0
8.
Mühərrik yanacağı (DT-36)
24,0
9.
Mühərrik yanacağı (DT-20)
31,0
10.
Soba mazutu
3,0
11.
Bitum ( BN-60/90, BNB-60/70)
11,0
12.
Bitum (MQO)
34,00
13.
Bitum (BNV, BNB- 70/30, BNB-85/25)
31,00
14.
Ağ neft (KO-20)
32,00
15.
Qaz benzini
37,00
16.
Mühərrik yağı (M-12VB, M-14V2)
52,00
17.
Sənaye yağları (İ-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)
72,00
18.
Turbin yağları (T-22, T-30, T-46)
39,00
19.
Transformator yağı (T-1500)
54,00
20.
Digər yağlar (AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4)
56,00
21.
Koks (KT-A)
19,00
22.
Koks (KT-T)
19,00
23.
Koks (KT-Q)
18,00

2.  "Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 1 noyabr tarixli 165 nömrəli qərarının 1-ci bəndi və "Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə " Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 1 noyabr tarixli 165 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli 15 nömrəli qərarının 1-ci bəndi qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 4-cü bəndinə "Maye qaz" sözlərindən sonra "(topdansatış)" sözü əlavə edilsin.

4.  Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ 

Bakı şəhəri, 6 yanvar 2007-ci il
1

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

14 mart 2007-ci il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, 3, maddə 307) 02 dekabr 2013-cü il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, 12, maddə 1625) 06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 02, maddə 190)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 14 mart 2007-ci il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, 3, maddə 307) ilə qərarın 1-ci bəndinin cədvəl hissəsinə 26-cı yeni sətir əlavə edilmişdir.

02 dekabr 2013-cü il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, 12, maddə 1625) ilə 1-ci bəndinin cədvəl hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sıra
si
Neft məhsullarının adı Aksiz vergisinin dərəcəsi (%-lə)
1 ton üçün
1
2
3
1.
Avtomobil benzini Aİ-95
101,00
2.
Avtomobil benzini Aİ-92
92,00
3.
Avtomobil benzini Aİ-80
93,00
4.
Dizel yanacağı
24,00
5.
Məişət soba yanacağı
28,00
6.
Ağ neft (KO-20)
32,00
7.
Reaktiv mühərrik yanacağı
14,00
8.
Nafta (ilkin emal benzini)
19,00
9.
Maye qaz (butan-butilen və propan-propilen fraksiyası)
30,00
10.
Qaz benzini
37,00
11.
Mühərrik yanacağı DT-36
52,00
12.
Mühərrik yanacağı DT-20
61,00
13.
Soba mazutu
11,00
14.
Motor yağı M-12VB, M-14V2
52,00
15.
Sənaye yağları 1-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V
72,00
16.
Turbin yağları T-22, T-30, T-46
39,00
17.
Transformator yağı T-1500
54,00
18.
Digər yağlar AK-15, S-ll, XM-6, K-12, K-19, VM-4
56,00
19.
Koks K-8
19,00
20.
Koks K-0
19,00
21.
Koks K-0,25
19,00
22.
Koks ümumi
18,00
23.
Bitum BN-60/90, BNB-60/70
33,00
24.
Bitum MQO
34,00
25.
Bitum BNV, rubraks A-30, BNB- 70/30, BNB-85/25
31,00
26.
Kimya sənayesi üçün ilkin benzin fraksiyası
8,00

06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 02, maddə 190) ilə 1-ci bəndinin cədvəl hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sıra -si Neft məhsullarının adı Aksiz vergisinin dərəcəsi (faizlə)
1.
Avtomobil benzini Aİ-95
159,00
2.
Avtomobil benzini Aİ-92
134,00
3.
Avtomobil benzini Aİ-80
134,00
4.
Dizel yanacağı
57,0
5.
Reaktiv mühərrik yanacağı
68,0
6.
Nafta (ilkin emal benzini)
70,0
7.
Maye qaz
69,0
8.
Mühərrik yanacağı (DT-36)
170,0
9.
Mühərrik yanacağı (DT-20)
160,0
10.
Soba mazutu
147,0
11.
Bitum (BN-60/90, BNB-60/70)
180,0
12.
Bitum (MQO)
34,00
13.
Bitum (BNV, BNB-70/30, BNB-85/25)
31,00
14.
Ağ neft (K.O-20)
32,00
15.
Qaz benzini
37,00
16.
Mühərrik yağı (M-12VB, M-14V2)
52,00
17.
Sənaye yağlan (1-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)
72,00
18.
Turbin yağlan (T-22, T-30, T-46)
39,00
19.
Transformator yağı (T-1500)
54,00
20.
Digər yağlar (AK-15, S-l 1, XM-6, K-12, K-19, VM-4)
56,00
21.
Koks (KT-A)
19,00
22.
Koks (KT-T)
19,00
23.
Koks (KT-Q)
18,00