Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Ölkə Adı İmzalanma tarixi və yeri Qüvvəyə minmə tarixi

Vergi məsələlərinə dair imzalanmış ikitərəfli əməkdaşlıq müqavilələri

1

ABŞ

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında vergi tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə beynəlxalq qaydalara əməl olunmasının yaxşılaşdırılması və Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) tələblərinin həyata keçirilməsi barədə” Saziş

09.09.2015
Bakı şəh.

05.11.2015

2

Argentina

Azərbaycan Respublikası və Argentina Respublikası arasında vergi məlumatlarının mübadiləsi haqqında Saziş

17.12.2012
Bakı şəh.

22.04.2013

3

Belarus

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

05.11.2004
Bakı şəh.

19.08.2005

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında 2004-cü il 5 noyabr tarixli Sazişə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında Protokol

21.11.2004
Bakı şəh.

17.03.2014

4

Çexiya

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və Çexiya Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında Vergi Administrasiyasının fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş

11.09.2007
Bakı şəh.

28.01.2008

5

Estoniya

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və Estoniya Vergi və Gömrük Şurası arasında vergi orqanlarının fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum

27.04.2009
Bakı şəh.

31.07.2009

6

Fransa

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Fransa Respublikasının Dövlət Büdcəsi, Mühasibatı, Qulluğu və İslahatı Nazirliyinin Dövlət Maliyyəsi Baş İdarəsi arasında texniki əməkdaşlıq Sazişi

09.12.2009
Paris şəh.

29.03.2010

7

Gürcüstan

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl olunması üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

18.02.1997
Bakı şəh.

10.07.1997

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan icra hakimiyyəti arasında iqtisadi və maliyyə pozuntuları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

09.11.1998
Bakı şəh.

06.04.1999

Azərbaycan  Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə  Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

14.06.2004
Tbilisi şəh.

 

8

Qazaxıstan

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi və maliyyə pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, habelə qanunsuz aparılan valyuta vəsaitlərinin qaytarılması haqqında Saziş

22.10.1999
Astana şəh.

21.08.2000

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl olunması məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

10.06.1997
Almatı şəh.

18.09.1998

9

Qırğızıstan

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

30.03.2012
Bakı şəh.

02.04.2013

10

Xorvatiya

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Xorvatiya Respublikasının Maliyyə Nazirliyi arasında məlumat mübadiləsi və vergi tələblərinin alınmasında yardım haqqında Anlaşma Memorandumu

20.10.2021
Bakı şəh.

07.01.2022

11

Latviya

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Latviya Respublikasının Dövlət Gəlirlər Xidməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım və məlumat mübadiləsi haqqında Saziş

17.01.2011
Riqa şəh.

17.01.2011

12

Litva

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və Litva Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət vergi müfəttişliyi arasında vergitutma məsələləri üzrə məlumat mübadiləsi haqqında Saziş

13.09.2007
Vilnüs şəh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Litva Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Müfəttişliyi arasında məlumat mübadiləsi sahəsində və vergi tələblərinin alınmasında qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Anlaşma Memorandumu

27.10.2017
Vilnüs şəh.

16.01.2018

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və Litva Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi yanında Maliyyə Cinayətlərinin Təhqiqatı Xidməti arasında vergi hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

02.04.2004
Vilnüs şəh.

20.12.2010

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Litva Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Müfəttişliyi arasında texniki əməkdaşlıq haqqqında Saziş

05.05.2011
Bakı şəh.

05.05.2011

13

Macarıstan

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Macarıstan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Nazirliyi arasında vergi inzibatçılığı sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum 

11.11.2011
Bakı şəh.

27.02.2012

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti ilə Macarıstanın Milli Vergi və Gömrük Administrasiyası arasında məlumat mübadiləsi və vergi tələblərinin alınmasında yardım haqqında Anlaşma Memorandumu

17.07.2020
Bakı şəh.

21.10.2020

14

Moldova

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında Saziş

27.11.1997
Bakı şəh.

08.01.1999

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında vergi hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Saziş

23.04.2008
Bakı şəh.

26.08.2010

15

Özbəkistan

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyində hüquq pozuntuları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, qarşılıqlı yardım və informasiya mübadiləsi haqqında Saziş

18.06.1997
Daşkənd şəh.

04.08.1997

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi və maliyyə pozuntuları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

26.02.1998
Bakı şəh.

27.11.1999

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında Saziş

25.07.2000
Bakı şəh.

09.07.2001

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında vergi sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Saziş

11.09.2008
Bakı şəh.

29.07.2009

16

Polşa

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Polşa Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər cinayətlərlə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

04.06.2008
Varşava şəh.

22.05.2015

17

Rusiya

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi haqqında Saziş

25.01.2002
Moskva şəh.

05.04.2002

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

09.01.2001
Bakı şəh.

27.04.2001

18

Türkiyə

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol

12.03.2001
Ankara şəh.

12.03.2001

19

Türkmənistan

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Türkmənistanın Maliyyə Nazirliyi arasında vergi orqanlarının fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlığa dair Memorandum

08.08.2017
Bakı şəh.

13.12.2017

20

Ukrayna

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə Ukrayna Dövlət Vergi Administrasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş

14.02.2002
Kiyev şəh.

20.02.2003

Vergi məsələlərinə dair imzalanmış çoxtərəfli əməkdaşlıq müqavilələri

21

MDB

MDB iştirakçısı olan dövlətlər arasında vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsi və bu sahədə pozuntular ilə mübarizə məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş  

04.06.1999
Minsk şəh.

Azərbaycan
Respublikasına
münasibətdə:
27.12.2002

MDB iştirakçısı dövlətlərinin vergi cinayətlərinə qarşı mübarizədə

əməkdaşlığı haqqında Saziş  

03.06.2005
Tbilisi şəh.

Azərbaycan
Respublikasına
münasibətdə:
14.08.2007

“Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlər arasında vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsi üçün elektron formada məlumat mübadiləsi haqqında” Protokol

02.11.2018
Nur-Sultan şəh.

Azərbaycan Respublikasına münasibətdə: 16.07.2020

22

OECD və AŞ

“Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” OECD və Avropa Şurasının (AŞ) birgə Konvensiyası

25.01.1988

Strasburq şəh.

Azərbaycan
Respublikasına
münasibətdə:
09.12.2003

“Maliyyə hesabları barədə məlumatların avtomatik mübadiləsi haqqında səlahiyyətli orqanlar arasında Çoxtərəfli Razılaşma”

01.06.2017

Azərbaycan Respublikasına münasibətdə: 01.07.2017

“Ölkələrarası Hesabatların Mübadiləsinə dair Səlahiyyətli Orqanların Çoxtərəfli Sazişi”

12.03.2021

Azərbaycan Respublikasına münasibətdə: 2021

Qeyd: ümumilikdə 94 beynəlxalq müqavilə imzalanmışdır, o cümlədən:

55 ölkə ilə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair müqavilələr imzalanmışdır.  

9  ikitərəfli (8 ölkə ilə) və 2 çoxtərəfli “Vergi qanunvericiliyinə əməl olunması üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” müqavilələr imzalanmışdır.

9 ikitərəfli (7 ölkə ilə) və 1 çoxtərəfli “Vergi cinayətlərinə qarşı  mübarizədə əməkdaşlıq haqqında” müqavilələr imzalanmışdır.

10 ikitərəfli (10 ölkə ilə) “Əməkdaşlıq haqqında” müqavilələr imzalanmışdır.

5 ikitərəfli (4 ölkə ilə) və 3 çoxtərəfli “Məlumat mübadiləsi haqqında” müqavilələr imzalanmışdır.