Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

 

1. FATCA haqqında ümumi məlumat

Qısa olaraq FATCA adlandırılan Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act) ABŞ Konqresi tərəfindən 18 mart 2010-cu il tarixində qəbul edilmiş və 1 yanvar 2013-cü il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Bu Akt ABŞ vətəndaşları və digər vergi ödəyicilərindən onların başqa dövlətlərdə olan maliyyə hesabları haqqında, xarici maliyyə institutlarından özlərinin bu cür müştəriləri haqqında məlumatların ABŞ-ın Daxili Gəlirlər İdarəsinə (İRS) açıqlanmasını tələb edir. FATCA-nın əsas məqsədi ABŞ vergi ödəyiciləri tərəfindən vergidən yayınmaya qarşı mübarizə və federal vergi gəlirlərinin artırılmasıdır.

2. FATCA-nın qəbul edilməsinin səbəbləri

ABŞ-ın vergi qanunvericiliyinə əsasən, bütün ABŞ vətəndaşları və ABŞ-da daimi yaşayış yerinə malik olan lakin xarici ölkələrdə yaşayan bütün şəxslər şəxsi gəlirlərinə görə ABŞ-da vergi öhdəliyi daşıyır və bütün növ gəlirləri üzrə bəyannamə verməyə və vergi ödəməyə borcludurlar. Aparılan hesablamalara əsasən, ABŞ xəzinəsi hər il vergidən yayındırılaraq, ofşor zonalar da daxil olmaqla, xaricə köçürülən və ya ABŞ-a ümumiyyətlə gətirilmədən əldə edildiyi xarici dövlətdə saxlanan məbləğlər üzrə 100 milyard ABŞ dollarına qədər vergi itirir. ABŞ vergi mükəlləfinin vergidən yayındıraraq xarici dövlətdə gizlətdiyi vəsaitlərin yerləşdirildiyi maliyyə institutlarını vergidən yayınan şəxslə əlbir hesab edərək, həmin maliyyə institutunun da məsuliyyətə cəlb edilməsini nəzərdə tutan yeni qanun - FATCA qəbul etmişdir.

3. FATCA-nın əsas tələbləri

FATCA-ya əsasən, ABŞ vergi ödəyiciləri hesab olunan şəxslər xarici hesabları və digər maliyyə aktivləri barədə məlumatları ABŞ vergi bəyannaməsi ilə birlikdə İRS-ə təqdim etməlidir. Banklar da daxil olmaqla, xarici maliyyə institutları isə ABŞ Daxili Gəlirlər İdarəsinə (İRS) onlarda hesab açmış ABŞ vergi mükəlləfləri barədə məlumatları, o cümlədən, onların adları, vergi identifikasiya nömrələri, ünvanları, hesab qalıqları, hesaba daxil olan və hesabdan çıxan ödənişlər barədə məlumatları verməlidirlər. İstənilən dövlətin qanunun tələblərinə əməl etməyən, yəni İRS-lə əməkdaşlıq etməyən maliyyə institutlarını 2014-cü ilin 1 iyul tarixindən başlayaraq ciddi sanksiyalar gözləyir və onlara ABŞ-dakı və FATCA-ya əməl etmək öhdəliyini qəbul etmiş digər dövlətlərdəki maliyyə institutlarında olan müxbir hesablar vasitəsilə edilən ödənişlərdən müxbir hesabın yerləşdiyi maliyyə institutu tərəfindən ödəmə mənbəyində 30 faiz vergi tutularaq İRS-ə köçürülməlidir. Məlum olduğu kimi, bütün dünyada ABŞ dolları ilə həyata keçirilən ödənişlərin böyük əksəriyyəti ABŞ-da yerləşən banklardakı müxbir hesablar vasitəsilə həyata keçirildiyindən, ABŞ-ın əməkdaşlıq etməyən istənilən xarici maliyyə institutuna qarşı qanunda nəzərdə tutulmuş cəza tədbirlərini tətbiq etmək üçün real imkanları vardır.

4. FATCA-nın tətbiqi ilə bağlı ziddiyyətli məqamlar və onların həlli yolları

FATCA özlüyündə ziddiyyətli bir qanun olmaqla, faktiki olaraq bir dövlətin öz yurisdiksiyasını onun normal sərhədlərindən kənara tətbiq etmək cəhdidir. Yəni, ABŞ daxili qanunvericilik aktı ilə onun ərazisində olmayan və onun qanunları ilə hərəkət etmək öhdəliyi daşımayan, tamamilə başqa dövlətlərin qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və fəaliyyət göstərən qurumların üzərinə hesabat vermək öhdəliyi qoyur. Heç bir dövlətdə hər hansı bankın daxili qanunvericiliklə tənzimlənən bank sirrini pozaraq, xarici dövlətin vergi orqanına birtərəfli qaydada, avtomatik şəkildə və dövri olaraq məlumat ötürmək və ya hesabat vermək barədə müddəalar mövcud deyildir. ABŞ tərəfi bu çətinliyi anladığını bildirmiş və FATCA-nın tətbiqi üçün hökumətlərarası sazişlər bağlamağı qəbul etmişdir. Bununla bağlı, ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti və İRS tərəfindən FATCA-nın tətbiqi üçün digər dövlətlərlə bağlanması təklif olunan hökumətlərarası sazişin iki modeli hazırlanmışdır.

1-ci model

1-ci model müvafiq məlumatların digər dövlətin maliyyə institutları tərəfindən İRS-ə birbaşa deyil, mərkəzləşdirilmiş qaydada, həmin dövlətin təyin edilmiş səlahiyyətli orqanı vasitəsilə ötürülməsini nəzərdə tutur. Maliyyə institutu IRS portalında qeydiyyatdan keçir. Maliyyə institutu "Seçilmiş vasitəçi" (Qİ) statusunda fəaliyyət göstərirsə, "əməl etməyən" maliyyə institutlarının siyahısına daxil edilmiş maliyyə institutlarının xeyrinə ödənilən ABŞ mənbəli gəlirlərdən ödəmə mənbəyində 30 faiz vergi tutur. Bu modelin isə Model IGA1A və Model IGA1B adlanan iki forması vardır. IGA1A Modelinə uyğun bağlanmış sazişlərə əsasən ABŞ və digər dövlət arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsi həyata keçirilir, yəni, ABŞ tərəfi də eyni qaydada digər dövlətin vergi ödəyicilərinin ABŞ maliyyə institutlarında olan hesabları barədə məlumatları həmin dövlətin səlahiyyətli orqanına təqdim edir, IGA1B Modeli əsasında bağlanmış sazişlərə əsasən isə məlumatlar yalnız həmin dövlət tərəfindən ABŞ-a ötürülür.

2-ci model

Hökumətlərarası Sazişin 2-ci modeli məlumatların maliyyə institutlarının özləri tərəfindən İRS-in elektron portalında qeydiyyatdan keçməklə birbaşa İRS-ə təqdim edilməsini nəzərdə tutur. Bu Modelin əsas əlamətləri aşağıdakılardır:
1. Daxili qanunvericiliyə dəyişiklik edilmir, lakin FATCA tələblərinin icrası üçün hökumətlərarası saziş bağlanır.
2. Maliyyə institutu IRS portalında qeydiyyatdan keçərək, praktiki olaraq tamamilə FATCA qanunun tələblərinə əsasən hərəkət edir.
3. Maliyyə institutu "Əməl etməyən" maliyyə institutlarının siyahısına daxil edilmiş maliyyə institutlarının xeyrinə ödənilən ABŞ mənbəli gəlirlərdən ödəmə mənbəyində 30 faiz vergi tutur.
4. Maliyyə institutu ABŞ müştərilərindən bank sirrinin qorunması hüququndan imtina etməyi tələb edir və razılıq almazsa hesabı bağlayır.
5. Maliyyə institutu IRS-ə birbaşa, öz məsul şəxsi vasitəsilə məlumat ötürür.

5. FATCA ilə bağlı Azərbaycanın bu günə kimi gördüyü işlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin FATCA ilə bağlı Sərəncamı haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22 aprel 2014-cü il tarixli 103s nömrəli sərəncamı ilə FATCA-nın tətbiqi məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinədarlıq Departamentinin təsdiq etdiyi və razılığa gələn dövlətlərin səlahiyyətli orqanları arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsini nəzərdə tutan IGA1A Modeli üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında vergi tələblərinin yerinə yetirilməsi barədə beynəlxalq qaydalara əməl olunmasının yaxşılaşdırılması və Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) tələblərinin həyata keçirilməsi barədə Hökumətlərarası Sazişin bağlanması məqbul hesab edilmişdir. Qeyd edilən sərəncamla Hökumətlərarası Saziş əsasında məlumat mübadiləsinin aparılması məqsədi ilə səlahiyyətli orqan Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi müəyyən edilmişdir. Hökumətlərarası Saziş layihəsinin mətninin razılaşdırılması məqsədi ilə həmin sərəncamla komissiya yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin FATCA ilə bağlı Sərəncamı haqqında

Hökumətlərarası Sazişin layihəsi hazırlanmış və Ölkəmizin Hökumətlərarası Saziş layihəsini imzalamaq niyyətində olduğu və bunun üçün danışıqlara başlamaq istəyi barədə Xarici İşlər Nazirliyinin 02 may 2014-cü il tarixli 5/11-874/03/14 nömrəli notası Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki Səfirliyinə göndərilmişdir. Eyni zamanda Hökumətlərarası Saziş layihəsi Vergilər Nazirliyi tərəfindən 02 may 2014-cü il tarixdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki Səfirliyinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəzinədarlıq Departamentinin Beynəlxalq Vergi Məsələləri üzrə katibinin müavini cənab Robert.B.Stacka göndərilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki Səfirliyindən 06 may 2014-cü il tarixdə 472/2014 nömrəli nota Xarici İşlər Nazirliyinə daxil olmuşdur. Həmin notaya əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi ölkəmizlə Hökumətlərarası Saziş layihəsini imzalamağı məqbul hesab etmişdir.
Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Azərbaycan Respublikası 16.05.2014-cü il tarixdə tərəfdaşlıq edən ölkələr siyahısına daxil edilmişdir (http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx ). Azərbaycan Respublikasının tərəfdaşlıq edən ölkələr siyahısına daxil edilməsi ilə Azərbaycanın maliyyə institutları üçün FATCA portalında qeydiyyatdan keçməyin son müddəti 31 dekabr 2014-cü il tarixinədək uzadılmışdır. Lakin bu o şərtlə edilir ki, Hökumətlərarası Saziş həmin tarixədək imzalansın. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın maliyyə institutlarının külli miqdarda sanksiyalara məruz qalma təhlükəsi aradan qalxmış və onların FATCA portalında qeydiyyata alınmasına hüquqi zəmin yaranmışdır. Müddətin 31 dekabr 2014-cü il tarixədək uzadılması həmçinin maliyyə institutlarının bu prosesə texniki baxımdan da hazırlıqlı olmasına şərait yaradacaqdır.

FATCA ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 aprel 2014-cü il tarixli 103s nömrəli sərəncamı ilə yaradılmış Komissiya tərəfindən FATCA-nın Azərbaycanda tətbiq edilməsi üçün "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi, "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi, "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi və "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.

6. FATCA ilə bağlı dünya ölkələri

Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Saziş imzalamış ölkələrlə bağlı məlumatları http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx linki vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz.

7. FATCA üzrə beynəlxalq sazişlər

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında vergi tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə beynəlxalq qaydalara əməl olunmasının yaxşılaşdırılması və Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) tələblərinin həyata keçirilməsi barədə Saziş

Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabat verilməli hesablarının və müəyyən iştirakçı olmayan maliyyə institutlarına edilən ödənişlərin müəyyən edilməsi və onlar barədə hesabatın verilməsi üzrə hərtərəfli yoxlama öhdəlikləri

(1 saylı Əlavə) (2 saylı Əlavə)

Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA

Due diligence obligations for identifying and reporting on U.S. reportable accounts and on payments to certain nonparticipating financial institutions (Annex I) (Annex II)

FATCA-nın tətbiqi ilə əlaqədar maliyyə institutlarının ABŞ-ın Daxili Gəlirlər Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində qeydiyyatdan keçmələri üçün İstifadəçi Təlimatı Seçilmiş ölkələrdə kooperativlər haqqında arayış

FATCA portalında qeydiyyatdan keçmək üçün VİDEO TƏLİMAT

1 FATCA üzrə Online Qeydiyyat: Hesabın yaradılması

2 FATCA üzrə Online Qeydiyyat: 1-ci hissə

3 FATCA üzrə Online Qeydiyyat: 2-ci hissə

4 FATCA üzrə Online Qeydiyyat: 3-ci hissə

5 FATCA üzrə Online Qeydiyyat: 4-ci hissə

Ümumi Hesabatlılıq Standartı (CRS)

CRS (Common Reporting Standard) – Ümumi Hesabatlılıq Standartı olaraq vergitutma məqsədləri üçün müxtəlif dövlətlər tərəfindən xarici şəxslərin oradakı maliyyə institutlarında olan hesabları haqqında məlumatların toplanılması və həmin şəxslərin rezident olduqları dövlətlərlə avtomatik mübadiləsinin vahid prinsiplərini tənzimləyir. Bu standart 2014-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkiçaf Təşkilatı (OECD) tərəfindən hazırlanıb.
Maliyyə məlumatlarının mübadiləsi Avropa Şurası və OECD-nin “Vergi məsələlərində qarşılıqlı inzibati yardım haqqında” çoxtərəfli Konvensiyası əsasında aparılır. Azərbaycan bu Konvensiyanı 2003-cü ildə, ona düzəlişlər edilməsi haqqında Protokolu isə 2014-cü ildə imzalayıb. Konvensiya 100-dən artıq ölkə ilə vergi məqsədləri üçün məlumat mübadiləsinin aparılmasına imkan verir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncam ilə təstiq edilmiş “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”ndə ölkə hüdudlarından kənarda əldə olunmuş gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasında şəffaflığı təmin etmək üçün digər dövlətlərlə maliyyə məlumatlarının avtomatik mübadiləsi məqsədilə hökumətlərarası müqavilələrin bağlanması nəzərdə tutulub. Həmin Sərəncamın icrası olaraq “Maliyyə hesabları barədə məlumatların avtomatik mübadiləsi haqqında səlahiyyətli orqanlar arasında Şoxtərəfli Razılaşma”ya qoşulmaq barədə bəyanət imzalanıb və bu bəyanəta əsasən Azərbaycanda CRS-in tətbiqinə 1 iyul 2017-ci il tarixindən başlanılıb və bu tarixdən etibarən maliyyə institutlarına hesab acmaq üçün müraciət etmiş hər bir hüquqi və fiziki şəxsin (özünüqiymətləndirmə anketi dolduraraq)  vergi rezidentliyinin statusunu müəyyən etməlidirlər.
CRS ilə bağlı ətraflı məlumatı OECD-in rəsmi səhifəsindən (http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/common-reporting-standard/)

 

Maliyyə hesabları barədə məlumatların avtomatik mübadiləsi haqqında səlahiyyətli orqanlar arasında Çoxtərəfli Razılaşma

Multilateral Competent Authority Agreement On Automatic Exchange Of Financial Account Information

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
 

Ölkələrarası ("CbC") Hesabatlılıq

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında Ölkələrarası Hesabatlılıq üzrə tələblər 1 yanvar 2020-ci il tarixində qüvvəyə minib.
“Ölkələrarası hesabat” - Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində digər dövlətin səlahiyyətli orqanları ilə avtomatik məlumat mübadiləsini həyata keçirmək üçün transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan və Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan müəssisə tərəfindən təqdim edilən hesabat formasıdır.
Qeyd olunan mübadilənin aparılması üçün ilkin olaraq qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklərdən sonra, Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının 28 aprel 2020-ci il tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan müəssisənin hesabatının vergi orqanına təqdim edilməsi müddəti, forması və qaydası“ hazırlanıb.
Bu Qaydalara əsasən, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və maliyyə ilində məcmu gəliri 750 milyon avronun manat ekvivalentindən çox olan, transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan və Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan müəssisə Transmilli şirkətlər qrupunun həmin maliyyə ilinə dair ölkələrarası hesabatını Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində digər dövlətlərin səlahiyyətli orqanları ilə avtomatlaşdırılmış məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə vergi orqanına təqdim etməlidir.
Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan və transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan əsas müəssisə, müvəkkil müəssisə və ya qrupdaxili müəssisə hesabat verilən ilin 30 iyun tarixinədək müvafiq bildirişi vergi orqanına təqdim etməlidir. Ölkələrarası hesabat isə vergi orqanına hesabat verilən ilin, yəni transmilli şirkətlər qrupunun maliyyə ilindən sonrakı 12 ayın sonuna qədər təqdim edilir.
Transmilli şirkətlər qrupunun üzvünü təmsil edən rəhbər şəxs və onun tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli şəxs müvafiq hesabatı və bildirişin təqdim edilməsi üçün asan imza vasitəsilə Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi və ölkələrarası hesabatın verilməsi üzrə Portala inteqrasiya edilmiş və artıq istifadəyə verilmiş müvafiq platformaya (https://cbcr.tmfi.gov.az/login) qoşularaq, ölkələrarası hesabatın təqdim edilməsini həyata keçirə bilərlər.

 

Ölkələrarası Hesabatların Mübadiləsinə dair Səlahiyyətli Orqanların Çoxtərəfli SAZİŞİ

Multilateral Competent Authority Agreement On The Exchange of Country-By-Country Reports

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000006200 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyinin Normativ Hüquqi Aktların Reyestrinə daxil edilmiş “Transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi Qaydaları”nın 8.3-cü bəndinə əsasən vergi orqanları transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi üçün müqayisə edilə bilən əməliyyatların tapılması məqsədi ilə xüsusi beynəlxalq ixtisaslaşmış agentliklərin məlumat bazalarına qoşulduğu halda, bu barədə vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması üçün zəruri tədbirləri görür.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti “İnformasiya bazasına çıxış və məlumatların yenilənməsi xidmətlərinin göstərilməsi”nin satın alınması üçün “Bureau van Dijk” şirkəti ilə müvafiq müqavilə imzalayıb. Bununla, Dövlət Vergi Xidməti dünyanın 50-dən artıq ölkəsinin vergi orqanı tərəfindən transfer qiymətləri ilə əlaqədar həyata keçirilən vergi yoxlamaları üzrə müqayisəli təhlillərin və hesablamaların aparılması üçün istifadə edilən 4 fərqli məlumat bazasından istifadə hüququ əldə edib.

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (bundan sonra - Qanun) əsasən hüquqi xidməti göstərən digər şəxslərin müvafiq hüquq və vəzifələri mövcuddur.

Hüquqi xidmət göstərən digər şəxslərin aşağıdakı hüquqları mövcuddur:

1. Monitorinq olunmalı əməliyyatlar barədə məlumatları Qanunun tələblərinə uyğun olaraq vicdanla maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etdikdə, bank sirri və ya qanunla qorunan digər sirrin yayılmasına, eləcə də məlumatın yayılması nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə məsuliyyətə cəlb olunmama;
2. Maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilmiş məlumatların müqabilində əldə edilmiş nəticələr haqqında məlumatlandırılma.

Hüquqi xidmət göstərən digər şəxslərin aşağıdakı vəzifələri mövcuddur:

1. Müştərinin və kontragentin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası;
2. İşgüzar münasibətlərin məqsədi və mahiyyəti barədə məlumatın müştəridən əldə edilməsi və həmin məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsi;
3. Yüksək riskli əməliyyatlara dair əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiq edilməsi;
4. Müştərinin və ya kontragentin xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğunun müəyyən edilməsinə dair tədbirlərin görülməsi;
5. Bütün mürəkkəb, iri həcmli qeyri-adi, habelə açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatları təyinatının və mahiyyətinin aydınlaşdırılması, bununla əlaqədar yazılı hesabatın tərtib olunması;
6. Müvafiq sənədlərin ən azı beş il müddətində saxlanılması;
7. Qanunla tələb olunduqda, daxili nəzarət sistemlərinin hazırlanması;
8. Aşağıdakı əməliyyatlara və hallara dair məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi:

  1. məbləğindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların mövcud olması;
  2. Qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin (ərazilərin) vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin dövlətdə (ərazidə) olan şəxslərlə, eləcə də göstərilən dövlətlərdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla, məbləğindən asılı olmayaraq, hər hansı əməliyyatların həyata keçirilməsi;
  3. məbləğindən asılı olmayaraq, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatları;
9. Mövcud olduqda, xarici filialları və törəmə hüquqi şəxsləri tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tələblərə əməl edilməsi onların yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə qadağan olunursa, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə yazılı məlumat təqdim etmək.

 

Maliyyə Monitorinqi Xidməti 17 oktyabr 2011-ci il tarixindən etibarən məlumatların emalı və təhlili üzrə "goAML" analitik sistemin istifadəsinə başlamışdır. "goAML" sistemi məlumat və sorğu mübadiləsinin, əməliyyatların təhlilinin və sənədlərin dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması ilə yanaşı, statistik, taktiki və strateji analiz kimi funksiyalara malikdir.

GoAML – REAL

"Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları"nın 6.4-cü bəndinə uyğun olaraq, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan məlumatların və Xidmət tərəfindən monitorinq subyektlərinə göndərilən sorğulara cavabların yeni üsulla - xüsusi rabitə kanalı vasitəsi ilə "XML" formatında tərtib olunaraq göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

"XML" formatının texniki tələbləri ilə bağlı zəruri sənədlər və məlumatlar əlavə olunur:

goAML XML sxem
goAML XML sxemin təsviri
XML faylın sxemə uyğunluğunun yoxlanılması üçün proqram