Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Ekspert və mütəxəıssis rəyinin alınması Kotirovka sorğusu

Satınalan təşkilatın adı:

12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ

Kotirovka sorğusu haqqında:

12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ LOT-1: Azərbaycan Respublikası İqtisadıyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlama ları zamanı kontraktın (müqavilənin, standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq) Daş Karxanalarında, Un dəyirmanlarında və Tekistil işlərində əmtəənin məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin, keyfiyyəyin itirilməsi nəzərə alınmaqla sığortaçıya dəyən zərərin, daşınar, daşınmaz əmlakın və malların qiymətlən dirilməsi, alqı-satqı və girov səhmləşdirmə məqsədilə girov qoyulmuş əmlakın bazar qiymətinin müəyyən edilməsi, girov qoyulan əmlakın- malların kəmiyyətinin, keyfiyyətinin və dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəyininin verilməsi üçün. LOT-2: Azərbaycan Respublikası İqtisadıyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində Səyyar və Operativ vergi yoxlamaları zamanı kontraktın (müqavilənin, standartların, digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq) İcarə, daşınar, daşınmaz əmlakın, Sement Beton istrehsalı və malların bazar qiymətlərinə uyğun olaraq alış və satış qiymətlərinin dəyərinin təyin edilməsi məqsədilə ekspert və mütəxəsis rəyininin verilməsi üçün. kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir. Maraqlanan təşkilatlar +994506122792 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 20.04.2021 14:00 - 20.06.2021 18:00 tarixinədək qəbul olunur

Ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti -87

Telefon nömrəsi: +994506122792

Faks nömrəsi: 0222664619

E-mail: Zarangiz.Aliyeva@ taxes.gov.az