Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında vergi tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə beynəlxalq qaydalara əməl olunmasının yaxşılaşdırılması və Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) tələblərinin həyata keçirilməsi barədə Saziş

Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabat verilməli hesablarının və müəyyən iştirakçı olmayan maliyyə institutlarına edilən ödənişlərin müəyyən edilməsi və onlar barədə hesabatın verilməsi üzrə hərtərəfli yoxlama öhdəlikləri

1 saylı Əlavə

2 saylı Əlavə

Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA

Due diligence obligations for identifying and reporting on U.S. reportable accounts and on payments to certain nonparticipating financial institutions

Annex I 

Annex II