Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə


Azərbaycan dilində

Loqotipin əsas versiyası AI - Versiya 1 (848 Kb), Versiya 2 (818 Kb)
EPS - Versiya 1 (1,5 Mb), Versiya 2 (1,6 Mb)
PDF - Versiya 1 (85 Kb), Versiya 2 (80 Kb)
JPG - Versiya 1 (386 Kb), Versiya 2 (347 Kb)
PNG - Versiya 1 (386 Kb), Versiya 2 (347 Kb)
Loqotipin monoxrom versiyası AI - Versiya 1 (1,7 Mb), Versiya 2 (803 Kb)
EPS - Versiya 1 (2,1 Mb), Versiya 2 (1,5 Mb)
PDF - Versiya 1 (852 Kb), Versiya 2 (75 Kb)
JPG - Versiya 1 (386 Kb), Versiya 2 (347 Kb)
PNG - Versiya 1 (386 Kb), Versiya 2 (347 Kb)
Loqotipin istifadəsində istisna hal versiyaları (mətn hissəsi emblemin aşağısında) AI (915 Kb) - EPS (1,8 Mb) - PDF (106Kb)
JPG - Versiya 1 (920 Kb), Versiya 2 (815 Kb)
PNG - Versiya 1 (225 Kb), Versiya 2 (202 Kb)

İngilis dilində

Loqotipin əsas versiyası AI - Versiya 1 (848 Kb), Versiya 2 (818 Kb)
EPS - Versiya 1 (1,5 Mb), Versiya 2 (1,6 Mb)
PDF - Versiya 1 (85 Kb), Versiya 2 (80 Kb)
JPG - Versiya 1 (386 Kb), Versiya 2 (347 Kb)
PNG - Versiya 1 (386 Kb), Versiya 2 (347 Kb)
Loqotipin monoxrom versiyası AI - Versiya 1 (1,7 Mb), Versiya 2 (803 Kb)
EPS - Versiya 1 (2,1 Mb), Versiya 2 (1,5 Mb)
PDF - Versiya 1 (852 Kb), Versiya 2 (75 Kb)
Loqotipin istifadəsində istisna hal versiyası (mətn hissəsi emblemin aşağısında) AI (915 Kb) - EPS (1,8 Mb) - PDF (106Kb)
JPG - Versiya 1 (920 Kb), Versiya 2 (815 Kb)
PNG - Versiya 1 (225 Kb), Versiya 2 (202 Kb)
Azərbaycan dilində PPTX (2,6 Mb)
İngilis dilində PPTX (3,2 Mb)